Noutăți

Incluziunea școlară a copiilor cu deficiențe de auz

Conform programului de activitate a serviciului de asistență psihopedagogică, recent  în incinta IP LT „Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă s-a organizat și desfășurat seminarul teoretico-practic pentru cadrele didactice de sprijin care activează în instituțiile preuniversitare din raionul Ștefan Vodă.

Scopul seminarului au fost bine determinat: sensibilizarea, informarea şi dezvoltarea capacităţilor cadrelor didactice de sprijin pentru a eficientiza activitatea lor în cadrul instituţiei de învăţământ în lucru cu copiii cu deficit auditiv.

Deoarece, pe lângă rolul pe care îl are auzul în educație, bunăstarea socială și psihologică în instituție depind de mediul sonor, au fost stabilite următoarele obiective: înţelegerea unor reguli „de aur” pentru crearea unui mediu educaţional incluziv pentru copiii cu deficiențe de auz; reflectarea asupra unor situaţii educaţionale reale, care solicită aplicarea acestor reguli pentru crearea mediului adecvat copiilor cu deficiențe de auz; aprecierea importanţei modului de organizare a activităților cu copiii cu deficient de auz.

În cadrul seminarului s-a discutat despre necesitatea identificării timpurii a copiilor cu deficiențe de auz în instituțiile preuniversitare; importanța mediului sonor pentru copilul deficient auditiv; importanța părinților în viața copiilor cu deficiențe de auz și rolul lor în dezvoltarea comunicării cu copilul; metode și tehnici de lucru în dezvoltarea limbajului copilului cu deficiențe de auz; condiții cadru necesare lecției în lucru cu copiii cu deficit auditiv; aspecte pedagogice în cadrul lecției, derularea lecțiilor, limbajul învățătorului.

Primordial este îmbunătățirea calității vieții copiilor cu deficiențe de auz.

Concluzie: cheia succesului integrării socio-educaționale şi profesionale constă într-o permanentă comunicare verbală cu cei din jur şi în dezvoltarea permanentă a abilităţilor auditive a copiilor.

Aurelia MANCOȘ, formator, logoped SAP, DGE Ștefan Vodă