Noutăți Servicii Desconcentrate

Incluziunea copiilor și tinerilor cu tulburări de spectru autist

Este important să se înțeleagă atât la nivelul autorităților, cât și la cel al societății că incluziunea socială trece în mod obligatoriu prin incluziunea educațională. În consecință Serviciului de Asistență Psihologică îi revine un rol primordial în promovarea principiului de incluziune, în accelerarea procesului de dezvoltare a IET (instituțiilor de educație timpurie) și școlare incluzive, capabile să satisfacă nevoile educaționale ale tuturor elevilor, indiferent de starea lor psihofizică, prin utilizarea unor strategii educaționale adaptate la posibilitațile specifice de învățare ale copiilor cu deficiențe.

Educația incluzivă prevede schimbarea și adaptarea continuă a sistemului educațional pentru a raspunde diversității copiilor și nevoilor ce decurg din aceasta, pentru a oferi educație de calitate tuturor în contexte integrate și medii de învățare comună.

Recent, în sala de ședințe a direcției generale educație Ștefan Vodă, s-a desfășurat seminarul „Incluziunea copiilor cu tulburări de spectru autist”, având grupul țintă cadrele didactice de sprijin din toate instituțile de învățământ preuniversitar din raion. Acest seminar este o continuare a unui seminar anterior desfășurat la acesta tema.

Primul seminar a avut scopul principal dezvoltarea unei mai bune înțelegeri privind specificul perceperii persoanelor cu tulburări de spectru autist și de a crea condiții în clasă pentru a nu fi deranjați, ca ulterior a putea fi educați, instruiți și spori calitatea vieții copiilor cu asemenea tulburări.

Al doilea seminar a avut drept scop instruirea cadrelor didactice de sprijin privind aspecte practice de lucru cu copiii cu autism, prin utilizarea tehnicilor terapiei comportamentale. În cadrul seminarului s-au abordat metode eficiente de predare, de instruire, metode de lucru cu comportamentul, exerciții practice, studii de caz.

Informația și activitățile desfășurate au permis cadrelor didactice de sprijin să realizeze profilul psihologic amplu al copilului cu tulburări de spectru autist. Având în instituții copii cu asemenea tulburări, participanții la seminar au realizat un schimb de experiență, cu referire la adaptarea activităților în sprijinul copiilor cu tulburări de spectru autist.

Astfel de seminar a fost desfășurat și cu psihologii școlari din instituțiile de învățământ general cât și cu președinții CMI (comisia multidisciplinară intrașcolară), managerii IET și educatori din raion. Diferenţele individuale sunt resursele pentru o educaţie contemporană eficientă şi productivă. Diversitatea copiilor/elevilor noştri înseamnă prosperitatea grădiniței/şcolii şi a societăţii noastre.

Ludmila IAPĂRĂ, psihopedagog SAP, responsabil pentru seminar