Educație

Incluziunea copiilor cu tulburări emoţionale şi de comportament

Astăzi incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale este deja o temă bine cunoscută de toți actorii implicați în procesul educațional, dar care totuși încă mai provoacă destule întrebării. În scopul de a răspunde la careva din aceste întrebări, serviciul de asistență psihopedagogică pe parcursul deja a trei ani de activitate a desfășurat un șir de seminare, cu diferite grupuri țintă (managerii, pedagogi, educatori, psihologi școlari, etc.) în care s-a abordat tematica copiilor cu cerințe speciale. Astfel, la 2 februarie 2016 în incinta direcției generale educație Ștefan Vodă s-a desfășurat seminarul „Intervenția psihopedagogică în incluziunea copiilor cu tulburări emoţionale (afective) şi de comportament”, având grupul țintă pe președinții CMI, managerii instituțiilor preșcolare și educatorii din grădinițe de copiii din raion, în total în cadrul seminarului au participat 25 de persoane.

Scopul principal a seminarului a fost de a identifica și a interveni de timpuriu în dezvoltarea copiii cu tulburări emoţionale (afective) şi de comportament – formă de dezechilibru psihic, ce implică tulburări în sfera emoţional-volitivă, ca urmare a unor cauze atât de ordin genetic, cât și psihosociale. În special s-a abordat tematica copiilor preșcolari cu comportament agresiv și copiilor cu tulburare de atenție și hiperactivitate (ADHD. Au fost specificate cauze și consecințele comportamentului agresiv și a tulburării de atenție și hiperactivității (ADHD) la copiii preșcolari, s-a menționat indicatorii, simptomele, manifestările acestor tulburări la copiii preșcolari, de asemenea s-au relatat/practicat un șir de activități/tehnici și jocuri în lucru cu acești copii pentru ameliorarea comportamentelor problematice și ulterior pentru o dezvoltare armonioasă.

Informația și activitățile desfășurate au permis educatorilor să realizeze profilul psihologic amplu a unui copil preșcolar cu comportament agresiv și copilului cu tulburare de atenție și hiperactivitate (ADHD), de asemenea împreună am identificat  recomandări de lucru, sugestii de adaptare a activităților de grupă în sprijinul copiilor cu comportament agresiv și copilului cu tulburare de atenție și hiperactivitate (ADHD).

Diferenţele individuale sunt resursele pentru o educaţie contemporană eficientă şi productivă. Diversitatea copiilor/elevilor noştri înseamnă prosperitatea grădiniței/şcolii şi a societăţii noastre.

Serviciul de asistență psihopedagogică Ștefan Vodă