Noutăți

Începând cu 1 iulie 2019, indemnizaţia unică la naşterea copilului s-a majorat

Prin Hotărârea Guvernului nr. 312/2019 pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002, şi abrogarea unei hotărâri de Guvern, s-a majorat (cu 1608 lei) cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului. Astfel, pentru copiii născuţi începând cu 1 iulie 2019, cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului constituie 7 911 lei. Hotărârea Guvernului nr. 312 din 10 iulie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 12 iulie curent.

De menţionat că pentru persoanele, copiii cărora s-au născut, începând cu 1 iulie 2019, şi care au depus cererea pentru acordarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului până la publicarea hotărârii nominalizate, indemnizaţia va fi stabilită în cuantum nou în mod automat.

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că, сonform legislaţiei în vigoare, indemnizaţiile adresate familiilor cu copii se plătesc pentru luna precedentă.

Sursa: site-ul CNAS