Noutăți

În atenția consilierilor raionali și cetățenilor raionului!

În temeiul art. 45 alin. (2)-(3), art. 54 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, preşedintele raionului Ştefan Vodă DISPUNE:

  1. Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ştefan Vodă pentru data de 30 septembrie 2021, începând cu ora 1000, în sala de şedinţe a școlii de arte „Maria Bieşu” din or. Ștefan Vodă, cu următoarea ordine de zi:

1) Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2021.

Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe.

2) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/1 din 21.01.2021 “Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2021”.

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe.

3) Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional   pentru anul 2021.

         Raportor: Ina Caliman, şef, direcţia finanţe.

4) Cu privire la pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului Ştefan Vodă pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2021 – 2022.

Raportor: Iurie Afanasiev, șef, direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri.

5) Cu privire la stabilirea taxei lunare de instruire în școlile de arte din raionul Ștefan Vodă și filialele acestora, pentru anul de studii 2021-2022.

         Raportor: Raisa Burduja, şef al direcţiei generale educație.

6) Cu privire la prelungirea raporturilor de serviciu.

Raportor: Vasile Maxim, președinte al raionului.

7) Cu privire la expunerea pentru vânzare prin licitație publică a unui mijloc de transport.

         Raportor: Raisa Burduja, şef al direcţiei generale educație.

8) Cu privire la casarea unor mijloace fixe.

         Raportor: Mariana Haret, șef al IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă.

9) Cu privire la casarea unui mijloc de transport.

         Raportor: Ludmila Carai, contabil-șef al aparatului președintelui raionului Ștefan Vodă

10) Cu privire la organizarea şi efectuarea evidenţei militare în raionul Ştefan-Vodă a tinerilor de sex masculin cu anul naşterii 2006.

Raportor: Ruslan Lupan, şef, secţia administrativ-militară Ştefan Vodă.

11) Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de activitate al direcției agricultură  și alimentație.

Raportor: Diana Rusu, şef al direcţiei agricultură și alimentație.

12) Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 6/3 din 26.11.2019 „Cu privire la componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Ştefan Vodă”.

         Raportori: Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional Ștefan Vodă.

  1. Prezenta dispoziție se include în Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă și se aduce la cunoştinţa în scris consilierilor raionali.

 Preşedinte al raionului                                                                                 Vasile Maxim