Noutăți

În vizor – siguranța copiilor

Astăzi, 3 noiembrie curent, în incinta Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei Ștefan Vodă, s-a desfășurat ședință de lucru cu angajații Secției Interacțiune Comunitară a Secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă și membrii DGASPF.

Astfel s-au pus în discuție rezultatele activității pe parcursul a 10 luni ale anului 2020, precum și problemele întâmpinate pe perioada de activitate care au fost axate pe câteva subiecte care predomină pe teritoriul deservit de IP Ștefan Vodă și anume:

– Măsurile de protecție specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți;

– Abandonul de domiciliu ;

– Consumul de băuturi alcoolice în rândurile minorilor și soluțiile care ar contribui la diminuarea acestor flagele. Totodată în cadrul şedinţei au fost abordate familiile social vulnerabile din teritoriul deservit care urmează a fi vizitate la domiciliu în comun cu DASPF Ștefan Vodă.

Scopul ședinței este de a planifica și desfășura activități comune care ar duce la prevenirea cazurilor de victimizare în rândurile minorilor.

IP Ștefan Vodă – pentru că ne pasă !

Olga COLIBAN, OS. a SIC al SSP a IP Ștefan Vodă, inspector