Noutăți

În vizor: centrele de sănătate Crocmaz și Olănești

Instituțiile medicale din raion au intrat în perioada de raportare cu privire la activitatea desfășurată pe parcursul anului 2016. Ședințele se desfășoară conform graficului stabilit. Deoarece Consiliul raional este fondatorul tuturor instituțiilor medicale din raion, dl Nicolae Molozea, președintele raionului, și dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, participă la toate ședințele de dare de seamă. Agenția teritorială Căușeni a CNAM este prezentată de către dl Anatolie Luchianov, directorul agenției teritoriale.

Centrul de sănătate „Crocmaz”

„Prima rândunică” în prezentarea raportului a fost centrul de sănătate Crocmaz. A participat la ședință și dl Ion Veleșco, primar de Crocmaz.

Șeful centrului de sănătate Crocmaz, dl Ion Babei, a prezentat un raport multidimensional, activitatea fiind măsurată prin cifre și fapte concrete. Comparativ cu anul 2015, indicatorii de activitate s-au îmbunătățit, însă, ca și în orice activitate, este loc și pentru mai bine.

În cadrul ședinței a fost discutată și problema durută – aderarea la centrul de sănătate Crocmaz a oficiilor medicilor de familie din satele Tudora și Palanca. Greșeala care a fost făcută din start, la fondarea acestui centru, acum e greu de corectat nu din motive obiective, ci pur subiective. E vorba de faptul, că în Regulament cu privire la crearea centrelor medicale autonome este stipulat că numărul populației deservite trebuie să fie de 4800, pe când în Crocmaz locuiesc mai puțin de trei mii de oameni. După cum a menționat primarul, dl Ion Veleșco, este imposibil de atras investițiile pentru îmbunătățirea serviciilor medicale sau crearea altor servicii sociale în folosul populației, deoarece finanțatorii străini preferă să investească acolo, unde numărul beneficiarilor de servicii este impunător. Din cauza aceasta a fost ratată șansa de aduce în localitate investiții din Suedia.

Actuala conducere a raionului a încercat să se implice în rezolvarea problemei, însă o parte din locuitorii satelor Tudora și Palanca s-au arătat revoltați, nedorind aceasta comasare, deși n-au nimic de pierdut, invers, au de câștigat. Aduc și un exemplu pentru confirmare.

În aceeași zi a avut loc adunarea de dare de seamă a centrului de sănătate Olănești care deservește satele Olănești și Căplani. Dna Matrona Arșeri, șefa centrului, a raportat că la Căplani în anul 2016 s-a efectuat un volum mare de lucrări în sumă de 1,8 mln lei (termoizolarea pereților externe, reparație internă, conectare la apeduct etc.), s-au procurat calculatoare și altă tehnică necesară pentru buna funcționare a instituției. Cu alte cuvinte, au fost create condiții favorabile de lucru pentru colectivul medical, dar și pentru pacienți. Localul medicilor din Căplani care zeci de ani n-a fost reparat s-a transformat într-un edificiu modern numai atunci când a devenit parte a centrului de sănătate Olănești. Explicația este următoare: sursele financiare de la CNAM vin pe cap de locuitor, deci, cu cât e mai mare numărul de cetățeni, cu atât e mai mare finanțarea și posibilitățile instituției. Deci, după comasarea oficiilor medicale din Tudora și Palanca cu centrul de sănătate din Crocmaz va crește finanțarea de la CNAM, va apărea posibilitatea de a repara edificiile medicale din satele nominalizate, de a face unele procurări necesare etc. Personalul medical nu are de pierdut în salariu, pentru pacienții nu va fi creată nicio incomoditate, ei fiind și în continuare deserviți la locul de trai. Atunci mă întreb de unde vine această împotrivire, dar nu cunosc nici „regulile jocului”, nici persoanele care stau în umbra evenimentelor…

Poziția conducerii raionului în cazul dat este fermă: trebuie să decidă cetățenii, acceptă sau nu aderarea la centrul de sănătate Crocmaz, nimeni nu va fi forțat, deoarece fiecare cetățean, conform legislației, are dreptul să aleagă medicul de familie și să-l schimbe de două ori pe an dacă nu este mulțumit de serviciile prestate sau atitudinea medicului. Dar, pornind de la faptul, că din nimic nu apare nimic, colectivul medical din Crocmaz trebuie să depună eforturi pentru a demonstra ce concret se va schimba în bine pentru cetățenii din Tudora și Palanca după comasarea instituțiilor medicale.

Centrul de sănătate Olănești

La centrul de sănătate Olănești situația diferă, deși, potrivit conducătorului, dnei Matrona Arșeri, există nu puține rezerve. Dumneaei a prezentat un raport vast, fiecare poziție fiind bine argumentată și arătată în comparație nu numai cu indicatorii obținuți de instituție în anul precedent dar și cu indicatorii din raion și republică. A avut loc o transparență totală în activitate, cu punctele forte, dar și cu cele slabe, cu indicarea activității economice, inclusiv salarizarea reală a tuturor angajaților (cunoaștem cu toții că unii conducători ai instituțiilor sau întreprinderilor municipale preferă să mușamalizeze salariile proprii).

Dl Nicolae Molozea a mulțumit conducătorului și colectivului pentru munca depusă, realizările obținute, pentru investiții făcute la Căplani. Următorul pas care trebuie de întreprins este asigurarea cu transport a colectivului medical de la Căplani, a punctat dl Molozea. Totodată președintele raionului a informat că pacienții se adresează la conducerea raionului cu plângeri, motivele principale fiind refuzul medicilor de familie (sau unora din ei) să se deplaseze la domiciliu bolnavilor, țintuiți la pat sau copiilor mici, brutalitatea în comunicare cu pacienții. Și vicepreședintele raionului, dl Vasile Gherman, a accentuat că analizând unele plângeri ale cetățenilor a ajuns la concluzie că conflictele nu apăreau dacă fiecare la locul lui onora obligațiunile de serviciu la nivelul cerințelor, în primul rând, celor omenești. Unde este omenie, buna voință, acceptarea pacienților așa cum sunt ei, răbdare, acolo conflictele se aplanează fără implicarea instanțiilor ierarhice. Deci, medicii trebuie să fie mai aproape de pacienți, de problemele lor.

Centrul de sănătate din Olănești tradițional ocupă primul loc din raion la donarea sângelui. Dna Valentina Țaranu, viceprimar al satului Olănești, prezentă la ședință, a menționat că primăria va acorda toată susținerea medicilor ce ține de transportarea donatorilor și nu numai, deoarece există o conlucrare bună între administrația publică locală și centrul de sănătate în mai multe aspecte.

Dna Arșeri a pregătit și surprize, cei mai buni angajați ai centrului (Bulboacă Ala, Ceban Liuba și Calalb Lidia) fiind decernați cu diplomă și cadou pentru performanțele obținute în anul 2016.

Dl Gherman a accentuat că dările de seamă anuale în orice colectiv sunt binevenite, deoarece ele dau posibilitatea de analiza profund activitatea, de a evidenția realizările, dar și neajunsurile, lacunele în activitate, de a trasa sarcini noi și căile de realizare.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”

DSC00305 DSC00307 DSC00309 DSC00314DSC00323 DSC00326 DSC00329