Noutăți

În vizor – asistența socială

La 30 ianuarie curent, în sala de ședință a Consiliului raional a avut loc ședința de bilanț a direcției asistență socială și protecția familiei. La ședință au participat dl Nicolae Molozea, președintele raionului, și dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului. În sală au fost prezenți specialiștii DASPF, managerii centrilor sociale comunitare, asistenții sociali, în total 55 de persoane.

Dna Aurica Cebotari, șefa DASPF, a prezentat raportul general de activitate a direcției, deoarece săptămâna trecută darea de seamă și-au dat trei servicii sociale. În calitate de coraportori au informat despre activitatea desfășurată managerii centrelor sociale.

Dl Nicolae Molozea a menționat că conducerea raionului cunoaște foarte bine activitatea direcției, deoarece permanent ține problemele sociale în vizor, la volantele săptămânale șefa DASPF raportează despre situația reală. Darea de seamă anuală are altă menire: de a avea cu toți angajații din sistem un dialog deschis și sincer pentru a schimba lucrurile în bine înlăturând piedicile care influențează negativ activitatea.

Dl Leonid Vremere, managerul centrului social pentru oamenii în etate din Talmaza, a numit problema majoră – distribuirea prânzului cald beneficiarilor care trăiesc în diferite părți ale satului, deoarece ea este o povară mare pentru lucrătorii centrului. Este necesară o unitate de transport, consiliul local a alocat surse pentru procurarea combustibilului.

Dna Diana Catârev, managerul interimar al centrului pentru copii cu dizabilități, dl Vadim Dimitrenco, managerul centrului pentru copiii în situația de risc din or. Ștefan Vodă, au abordat problema trecerii în local nou, care la moment nu corespunde tuturor cerințelor și standardelor stabilite pentru activitate. Dl Molozea a menționat că mutarea centrului are un scop – de a îmbunătăți condițiile atât pentru beneficiarii centrului, cât și pentru angajați. Astfel, se va căuta cea mai bună soluție pentru problema în cauză. Dl Gherman a punctat că nu este normal ca direcția să activeze în același local cu centru. Nici condițiile actuale a centrului nu corespund necesităților copiilor, lucrurile în acest domeniu vor fi ordonate.

Transparența și conlucrarea cu administrația publică locală de ambele nivele sunt necesare pentru activitatea centrului social din Olănești, și-a expus părerea dna Natalia Caraion, managerul centrului. Au fost stabilite foarte bune relații de colaborare cu toți factorii de decizie, cu sponsorii – poliția de frontieră etc. Managerul a mulțumit Consiliul raional pentru susținere și ajutorul acordat.

Dl Molozea la rândul său a mulțumit colectivului centrului pentru munca depusă cu mult suflet și pentru grijă de acești copii cu soarta tristă. Instituția are nevoie de reparația pe interiorul clădirii, se vor căuta soluții potrivite pentru rezolvarea problemei, a promis președintele raionului.

În luarea de cuvânt dl Gherman a menționat că decizia de a desfășura ședințele de dare de seamă cu fiecare serviciul în parte este una reușită, deoarece s-a făcut o analiză profundă a activității, s-au abordat problemele specifice serviciilor, angajații și-au spus părerea, au venit cu propuneri. Raportul general făcut de noul șef al DASPF, dna Aurica Cebotari, a oglindit activitatea întregului sistem de asistență socială. Fiecare manager, specialist, angajat trebuie să activeze conform atribuțiilor de serviciu, sau, cum a menționat șefa direcției, să respecte regulile de lucru. Dacă nu e posibil de rezolvat problema de sine stătător, numai atunci trebuie de implicat șefii serviciilor, specialiștii și șefa direcției, a punctat vicepreședintele raionului. Conlucrarea cu alte centre sociale este necesară, deoarece aduce beneficii oamenilor aflați în situație grea de viață, însă aceasta nu înseamnă că angajații DASPF trebuie să îndeplinească atribuțiile impuse dacă ele împiedică activitatea în cadrul direcției.

Vicepreședintele raionului a informat despre faptul, că în Regulamentul Fondului republican de susținerea socială a populației s-au făcut modificări esențiale, în raion vor veni numai surse financiare cu destinație specială pentru acordarea ajutorului material. Dacă în anul 2017 raionul a primit în jur la 1700 mii lei, în 2018 – în jur la 400 mii lei. Astfel, nu se va mai acorda ajutorul material conform cererilor unice din fondul social, iar fondul de rezervă a Consiliului raional nu dispune de surse necesare pentru acorda ajutor în același volum. Sarcina asistenților social este de a informa corect populația pentru a evita avalanșa de petiții în adresa președintelui raionului.

Dl Molozea a explicat că guvernul implementează o altă politică în domeniul social (cunoaștem că a apărut o clasă întreagă de oameni dependenți de ajutoare sociale) – de a ridica nivelul de viață a populației prin majorarea salariilor și pensiilor. Președintele raionului a atras atenția asupra faptului ca toți specialiștii trebuie să cunoască foarte bine legile, regulamentele, actele normative din domeniul social, instruirile și perfecționările sunt foarte importante. Se cere o comunicare corectă cu oamenii ca ei să înțeleagă de ce lor nu se acordă ajutorul social sau ajutorul pentru perioada rece a anului sau alte servicii sociale.

Dl Molozea a mulțumit tuturor angajaților din asistența socială pentru munca depusă, urându-le sănătate, prosperare și realizări frumoasă în activitate foarte importantă pentru oamenii aflați în dificultate.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”