Noutăți

În vizor: activitatea DAA

Darea de seamă a direcției agricultură și alimentație a început cu raportul dlui Mircea Cuclenco, șef DAA, care a fost completat de specialiștii direcției dl Gheorghe Cernean și dl Vitalie Danuță. (Raportul integral va fi publicat în rubrica site-ului „Rapoarte”). Dl Cuclenco a menționat că sarcinile de bază al direcției sunt promovarea politicii agrare a statului în raion, supravegherea respectării normelor juridice şi administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, monitorizarea stării social–economice şi ecologice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar indiferent de forma de proprietate şi organizare juridică, acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi prelucrătorilor producţiei agricole, elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind situaţia social–economică în sectorul agroalimentar al raionului, monitorizarea şi calcularea pierderilor în urma calamităţilor naturale ale agenţilor economici din raion.

În pofida faptului că anul agricol 2017 nu a fost unul din cel mai reușit din punct de vedere al condițiilor climaterice, luând în vedere zăpada din luna aprilie și grindina din luna iunie, au fost obținute rezultate bune și foarte bune, a subliniat dl Cuclenco. În aceste condiţii, în întregime pe raion în anul 2017, în toate tipurile de gospodării, s-au produs 146405 tone de cereale şi leguminoase, 35857 tone de floarea soarelui, struguri – 16322 tone, fructe – peste 15522 tone, legume – 10939 tone, cartofi – 10139 tone, producţie animalieră: carne – 2505 tone, lapte – 12520 tone. În conformitate cu calculele preventive, volumul global al producţiei agricole produse în raion, în anul curent în preţuri curente, constituie 1,7 mlrd de lei.

Dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului, a subliniat că în general anul agricol 2017 a fost unul favorabil pentru agricultori, rezultatele muncii bucurând producătorii. Specialiștii direcției au depus efort pentru a organiza procesul de instruire teoretico-practică a agricultorilor, au acordat suport metodic pentru perfectarea corectă a dosarelor pentru subvenționare, au prestat servicii de informare etc. O sarcină importantă care stă în fața specialiștilor direcției – de a insista ca agenții economici din agricultură să respecte asolamentul pentru a evita sărăcirea solului.

Printre sarcinile propuse pentru anul 2018 să înscriu diminuarea maximală a terenurilor degradate, extinderea terenurilor protejate, instruirea teoretico-practică continuă. Este necesar, a punctat dl Pavlicenco, de desfășurat seminare cu agenții economici din fiecare primărie cu privire la subvenționare, motivând agricultorii să defrișeze livezile și viile neproductive care la moment prezintă pericol fiind o sursă de boli și insecte dăunătoare. O altă problemă – asigurarea în agricultură, deoarece realitatea demonstrează că pagubele în urma calamităților naturale statul nu restituie.

Raportul integral va fi publicat în rubrica site-ului „Rapoarte”.