Noutăți

În vizor – activitatea DAA

Rezultatele activităţii Direcţiei agricultură şi alimentaţie a Consiliului raional Ştefan Vodă în anul 2019 au fost puse în discuție la ședință de dare de seamă care a avut loc la 28 februarie curent. La ședință a fost prezentă dna Valentina Barbei, vicepreședintele raionului pe domeniul economic.

Raportul a prezentat dl Vitalie Danuța, specialist principal al DAA. Astfel, anul agricol 2019 a fost unul dificil din cauza secetei și altor calamități naturale. În pofida acestui fapt, specialiștii direcției au întreprins un şir de acţiuni ce țin de instruire, informare a producătorilor agricoli, au acordat ajutor metodic cu ieșire în teritoriu, au ajutat la perfecționarea deferitor documente inclusiv pentru subvenționare, în calitate de membri ai comisiei raionale au estimat pagubele în urma calamităților, au organizat participarea agenților economici din agricultură la diferite expoziții republicane folosind transportul personal etc., etc. Prin urmare, activitatea direcției agricultură și alimentație nu se limitează cu colectarea datelor statistice de la agenții economici cum cred unii cetățeni. Volumul de lucru îndeplinit este mare, dar nimeni nu a negat faptul că sunt și rezerve în activitatea direcției. În context, pe numele conducerii raionului va fi depus în demers care va conține solicitarea permisiunii pentru procurarea unității de trasport, deoarece sunt strict necesare ieșirile în teritoriu pentru acordarea ajutorului metodic, informativ producătorilor agricoli, pentru a cunoaște situația reală în agricultura raionului în vederea întreprinderii unor măsuri necesare.

Dl Gheorghe Cernean, specialistul superior al DAA, a vorbit despre problemele majore din sectorul zootehnic. Din cauza imperfecțiunii legislației în vigoare, dar nu numai, se închid întreprinderile mari cum ar fi ferma de bovine din Carahasani, dar și cele mici. Au rămas mai puține puncte de colectare a laptelui din cauza prețurilor nesatisfăcătoare. Nu se colectează în satele noastre nici fructele, nici alte produse agricole. Cel mai mare minus este lipsa industriei prelucrătoare. Să pierde pielea, lâna care în alte condiții puteau aduce profit. Piața autohtonă nu este protejată, problema cea mai durută – lipsa pieții de desfacere, prețuri la producția agricolă care nu acoperă nici cheltuielile etc.

Dna Valentina Barbei a menționat că agricultura, ramura principală a economiei raionului, este foarte vulnerabilă deoarece depinde de natură și situația economică în țară. Producătorii agricoli în anul 2019 au avut pierderi colosale estimate la 120 mln lei. Activitatea direcției este multiaspectuală, au fost depuse eforturi pentru a realiza sarcinile trasate, însă unele, din motive obiective, au rămas doar pe hârtie. Conlucrarea cu agenții economici din agricultură trebuie să fie cât mai strânsă, a accentuat dna Barbei. Informarea la timp, instruirea efectivă și utilă, schimb de experiență, ajutor concret în perfecționarea diferitor documente vor avea un impact pozitiv asupra dezvoltării domeniului agricol, a conchis vicepreședintele raionului, apreciind pozitiv activitatea direcției.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”