Noutăți

În Ștefan Vodă plouă cu flori de tei…

Una din sarcinile bibliotecii moderne este promovarea talentelor autohtone: scriitorilor, poeților, pictorilor. De menționat, că biblioteca publică Ștefan Vodă la acest capitol poate servi drept exemplu, deoarece pe parcursul a mai multor ani colaboratorii acestei instituții culturale au desfășurat cu succes un șir întreg de activități de acest gen.

Cu toate acestea, activitatea desfășurată în cadrul ediției a VII-a a Festivalului Național al Cărții și Lecturii a fost inedită, unică în felul său, în centrul atenției fiind pusă cartea-album „Ștefan Vodă – orașul unde plouă cu flori de tei”. Fiecare fotografie publicată în acest album este aidoma unei poezii pe care o poți auzi doar cu inima. E foarte greu să redai în cuvinte acea atmosferă caldă, prietenoasă, plină de emoții frumoase de recunoștință și trăiri înălțătoare care au reușit să creeze organizatorii.

„În clipele ce urmează vă îndemn, doamnelor și domnilor, să realizăm împreună o plimbare imaginară prin orașul natal, copleșiți de nostalgie, să revenim la frumusețea localității și luminatele fețe ale locuitorilor acesteia… Pentru început să medităm asupra titlului cărții „Orașul unde plouă cu flori de tei”. Numai o persoană care cu adevărat își iubește și se inspiră de frumusețea pitorescului oraș ar fi putut propune un asemenea titlu și totodată cu mare talent să-l prezente publicului drept un colțișor de rai” – cuvintele acestea rostite de către dra Lia Banari, moderatoarea activității, au fost adresate publicului dar și autorului cărții-album, dlui Leonid Ardeleanu.

Toți vorbitorii au apreciat înalt conceptul cărții-album: text laconic, în română și engleză, cu conținut profund, imaginele din istoria orașului în plină armonie cu fotografiile care au înveșnicit locuitorii urbei, oameni simpli, și peisajele uimitor de frumoase în orice anotimp. Pe paginile cărții-album nu găsești patosul oficial, ci viața de zi cu zi cu diferite preocupări omenești, tristețe și bucurii, înțelepciunea măturilor și îndrăzneala visătoare a celor tineri cărora le aparține acest oraș al viitorului.

Dl Ardeleanu a mulțumit primăriei urbei pentru intenția de a edita acest album și finanțarea efectuată, dar și mai mult pentru faptul că s-a simțit liber să realizeze propriile viziunii așa cum a dorit.

„Am trimis această carte copiilor mei care locuiesc în Anglia. Au rămas perplecși, copleșiți de emoții: nu se poate, asta-i Ștefan Vodă? Cu ce mândrie au arătat cartea tuturora celor cunoscuți! Acest colțișor de rai va rămâne în istoria familiei noastre ca o relicvă scumpă. Ați făcut un lucru foarte frumos, dle Ardeleanu, felicitări și un mulțumesc din suflet!” – cuvintele acestea au fost spuse de dl Nicolae Soroceanu, dar a reflectat mai multe păreri.

La acesta întâlnire cu dl Ardeleanu au fost prezenți locuitorii orașului de diferită vârstă, unii din ei fiind înveșniciți prin imaginele publicate. Și-au exprimat profunda sa recunoștință pentru rezultatul frumos al muncii depuse de către autor elevele Vlada Guțu și Irina Musteață, dl Ilie Vasiliev, medic, dna Zinaida Pînzari, specialist DGE, dna Galina Musteață, șefa oficiului stare civilă, dl Serghei Caraman, dna Natalia Ștefan și dl Dumitru Potop, pedagogi, și mulți alții.

Mulți din vorbitori au regretat faptul că cartea-albul a fost editată cu un tiraj mic și doritorii de a o procura n-au aceasta posibilitate. În context, dna Maria Crăciun, pedagog, consilier raional, a sugerat idea de a se adresa cu un demers către Consiliul raional pentru a fi alocate surse pentru retipărirea cărții. Cartea poate fi scoasă în vânzare, iar sursele Consiliului raional recuperate. Dna Crăciun, la fel ca dna Musteață, fostul director al bibliotecii publice, a adus mulțumire bibliotecarilor care cu atât succes organizează activități de promovare a oamenilor talentați.

Activitatea „plămădită” cu mult suflet și organizată la nivel înalt de către dna Galina Fiodorov, bibliotecara bibliotecii publice orășenești, poate servi drept exemplu pentru colegii de breaslă din toate localitățile raionului. Este incontestabil aportul drei Lia Banari, prezentatoarei, în crearea unei atmosfere plăcute și degajate atât pentru autorul Leonid Ardeleanu, fotograf și jurnalist talentat, cât și pentru publicul prezent.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”