Noutăți

În soluționarea problemelor regăsim doleanțele cetățenilor

Conform agendei de lucru domnul Nicolae Molozea, președintele raionului, continuă vizitele în localitățile raionului. La 6 iunie 2018 a avut loc întâlnirea în s. Feștelița  cu funcționarii primăriei, oficiului de sănătate, gimnaziu, grădiniță, bibliotecă, casă de cultură.

La întrunire au mai participat consilieri locali, cetățeni.

Drept fir roșu al ședinței  au trecut subiectele ce țin de realizările  și problemele ce urmează să fie soluționate.

În discursul său președintele raionului Nicolae Molozea a menționat:

Realizarea politicilor de stat și reformele din diferite domenii au impus necesitatea aplicării unor  modificări care să corespundă realității și cerințelor cetățenilor.  De la începutul mandatului ne-am propus să fim mai aproape de cetățeni pentru a avea un dialog social de calitate.

Dacă să ne referim la situația din instituțiile de învățământ cunosc că la gimnaziu sunt probleme cu dotarea tehnic-materială, asigurarea cu unele cadre didactice. La grădinița situația este mai bună. Anul curent  o să fie efectuate lucrări de reparație în cadrul programului RO 3, finanțat de Guvernul României.

Să întreprind acțiuni pentru acordarea serviciilor medicale locuitorilor satului Feștelița, deși și aici avem problema: lipsa medicului de familiei.

Dar cu toată certitudinea afirm că o să consolidăm eforturile și, pe măsura posibilităților, o să soluționăm cât mai multe probleme. Dar avem nevoie de susținerea cetățenilor.

Iar drept dovadă  că întotdeauna m-am străduit să țin promisiunile este finalizarea proiectului privind construcția drumului regional care unește Ștefan Vodă-Marianca de Jos- Feștelița. Până la finele anului 2018 în Feștelița vor mai fi construite și reparate capital drumuri.

Primarul s,. Feștelița, Nicolae Tudoreanu a trecut în revistă  acțiunile ce urmează să fie întreprinse printre care s-a regăsit implementarea proiectului cu bugetul de 800 mii euro ”Crearea centrului de eficiență  energetică în s. Feștelița”. Totodată primarul a menționat că fără implicarea explicită a cetățenilor realizări mari în satul Feștelița este mai greu de obținut.

Participanții la ședință au abordat probleme din domeniul educației, sănătății care au fost înscrise de către președintele raionului pentru soluționarea lor.