Noutăți

În semn de recunoștință

Pe tot parcursul vieții sale, indivizii și-au creat relații bazate pe încredere și afecțiune, însă au apărut diverse probleme și tensiuni, și odată cu amplificarea și intensificarea lor, ființa umană s-a aflat în imposibilitatea de a le mai putea rezolva singură. Astfel, ca un răspuns la toate aceste situații problematice cu care s-au confruntat, s-a dezvoltat Asistența socială, care prin intermediul unor persoane competente și cu ajutorul unor instrumente specifice, este capabilă să asigure rezolvarea dificultăților pe care indivizii și întreaga comunitate le întâmpină. Profesia de asistent social, lucrător din domeniul protecției sociale implică pe lângă responsabilitate și o chemare venită din interior, așa cum Dimitrie Gusti spunea: cunoașterea vieții sociale, ne face a o simpatiza, ne îndeamnă a ne solidariza cu tot ce se întâmplă în cadrul ei și ne invită a ne instala în mijlocul ei pentru a o ajuta.

Asistența socială desemnează un ansamblu de instituții, programe, măsuri, acțiuni profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunităților cu probleme speciale, aflate temporar în dificultate, care datorita unor motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică, nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii un mod normal, decent de viața.

 

În raionul Ștefan Vodă avem un șir de servicii sociale realizate prin intermediul direcției generale asistență socială Ștefan Vodă, o echipă de specialiști care muncesc în serviciul cetățeanului.

Lucrătorii direcţiei generale asistenţă socială şi protecţia familiei a Consiliului raional şi colegii lor din teritoriu îndeplinesc un volum considerabil de muncă. Spectrul serviciilor acordate este cu mult mai larg decât câţiva ani în urmă.

Iar anual, în a treia duminică a lunii septembrie, este sărbătoarea  profesională lucrătorului din domeniul social. Cu acest prilej dl Vasile Maxim, președintele raionului Ștefan Vodă, și dl Vladimir Baligari, vicepreședintele raionului, s-au întâlnit  cu angajații direcției și le-au adresat cele mai sincere urări de sănătate, pace şi prosperitate.

Exprimând profundă recunoştinţă pentru dăruirea şi efortul deosebit depus în activitatea lor, pentru competenţă profesională şi operativitate în ajutorarea persoanelor vulnerabile, pentru dragostea şi omenia cu care contribuie la soluţionarea problemelor.