Noutăți

În noul an cu probleme vechi

Recent, la spitalul raional a avut loc ședința de dare de seamă la care au fost prezenți dl Nicolae Molozea, președintele raionului, dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, dna Mariana Haret, șefa IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă.

Raportul privind activitatea desfășurată pe parcursul anului 2017 au prezentat dl Vasile Plămădeală, conducătorul instituției, și coraportorii dl Mihail Malachi, vice-directorul medical, și dna Parascovia Boian, șefa secției consultative. (Raportul integral este plasat în rubrica site-ului „Transparența decizională” „Rapoarte”).

Una din cele mai stringente probleme pentru instituțiile medicale – lipsa cadrelor – rămâne nesoluționată și la spitalul raional. Evident, încărcătura enormă își lasă amprenta asupra calității deservirii pacienților. Dl Plămădeală a menționat că pe parcursul anului au fost examinate șase petiții ale bolnavilor, una din ei fiind nefondată. Dl Molozea a replicat că în adresa președintelui vin mai multe plângeri de la acei care sunt nemulțumiți, în primul rând, de atitudinea intolerabilă a medicilor, iar apoi de calitatea serviciilor medicale acordate.

Dl Malachi a adus la cunoștință unele fapte îngrijorătoare: scade speranța la viață a pacienților, vârsta medie fiind de 61,1 de ani. Din toți pacienții spitalului numai cinci au ajuns la vârsta de 80 de ani. În 2017 a murit de alcoolism cronic un bărbat de 34 (!?) de ani – acest viciu social ia amploare. Vice-directorul medical a adus sincere mulțumiri colegilor din secția consultativă care au consultat 258 de bolnavi internați în spital.

Dna Boian a menționat că 19 medici ai secției consultative deservesc 100000 de pacienți însă, în pofida tuturor greutăților, cadrele hotărăsc totul. S-au depus eforturi susținute pentru a spori gradul de accesibilitate la serviciile specialiștilor, deși la acest capitol sunt și rezerve. La maximum au fost folosită cota investigațiilor costisitoare în diferite instituții din Chișinău. Bolnavii de diabet zaharat au fost aprovizionați cu insulină. La acest capitol există și o problemă care poate fi soluționată cu sprijinul financiar al Consiliului raional: în jur la o 100 de bolnavi de diabet din păturile social vulnerabile nu dispun de glucometre strict necesare acestor pacienți pentru a controla nivelul de glicemie.

În continuare au fost discutate mai multe probleme de diferit ordin, inclusiv reparații curente și capitale, crearea condițiilor de lucru în secția consultativă, lipsa aparatajului medical, stimularea lucrătorilor medicali.

În luarea sa de cuvânt dl Molozea a abordat un spectru larg de probleme. Aflându-se într-o vizită la spitalul raional din Căușeni, președintele raionului s-a convins că aportul Consiliului raional trebuie să fie mai considerabil, deși spitalului au fost alocate nu puține surse financiare întru rezolvarea problemelor existente, spre exemplu, 479,8 mii lei în anul 2017. Președintele raionului a informat despre vizita sa în Brașov (cu acest județ este încheiat acord de înfrățire și colaborare) și intenția Consiliului județean de a acorda raionului un grant care poate fi folosit pentru reparația unui nivel al spitalului, astfel fiind soluționată problema cu bolnavii cronici. Secția consultativă necesită o reparație internă, dar și a acoperișului clădirii, se vor analiza posibilitățile pentru rezolvarea problemei, a promis dl Molozea. Consiliul raional întreprinde măsuri pentru a atrage medicii în Ștefan Vodă, asigurându-le cu spațiu locativ. Președintele raionului a chemat conducerea spitalului, medicii să întreprindă măsuri pentru a presta mai multe servicii contra plată mărind veniturile proprii din care se poate de plătit adaosuri lucrătorilor. Președintele raionului a cerut cu insistență de la lucrătorii medicali să aibă mai multă răbdare, să trateze pacienții cu atenție și bunăvoință maximă, deoarece vorba bună este un leac pentru sufletul omului.

Dl Vasile Gherman a mulțumit medicilor pentru munca deloc ușoară. Au fost înregistrate nu puține realizări pe parcursul anului trecut, a menționat vicepreședintele raionului, însă sunt și rezerve. În primul rând, fiecare membru al colectivului spitalului trebuie să facă față obligațiunilor de serviciu. Un alt aspect important – relațiile medic-pacient, medic-medic, instituție-instituție, aici să cere cât mai multă indulgență, înțelegere, omenie, colaborare, a punctat dl Gherman.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”