Noutăți

În dialog cu inginerii cadastrali

Astăzi, 21 iulie 2021 a avut loc ședința de lucru a serviciului relații funciare și  cadastru (SRFC) a Consiliului raional Ștefan Vodă cu inginerii cadastrali a administrațiilor publice locale de nivelul I.

În cadrul ședinței au fost abordate chestiuni cu referință la problemele, obligațiunile și corectitudinea îndeplinirii documentației cadastrale, în ceia ce privește înregistrarea, evaluarea funciară și întocmirea Cadastrului Funciar.

Dnii Jitaru Alexei, șef-interimar al SRFC și Iurie Deriughin, specialist SRFC au adus la cunoștința participanților materialele în privința delimității proprietății publice, clasificatorului terenurilor după destinație și folosință, au dat răspuns la întrebările parvenite.

Dna Diana Rusu, șef direcție agricultură și alimentație a îndemânat specialiștii cadastrali să monitorizeze activitatea agenților economici din teritoriu asupra respectării tuturor normelor legale în activitatea pe care o desfășoară. Totodată a chemat la o colaborare permanentă și eficientă.

Dna Valentina Barbei, vicepreședintele raionului, și-a expus viziunea că doar într-o colaborare constructivă se vor putea depăși erorile comise, va fi posibilă ordonarea și supunerea cadrului legal tot ce cuprinde ramura cadastru și relații funciare.

La fel, dna vicepreședinte a exprimat mesajul de felicitare și mulțumire pentru activitate și cu ocazia Sărbătorii profesionale a lucrătorului din domeniul cadastru, geodezie și relațiilor funciare, care se celebrează în ultima duminică a lunii iulie, urându-le sănătate, succese, realizări și toate bune!