Noutăți

În centrul atenției: viitorul zonei „Nistrul de Jos”

la 26 noiembrie curent în incinta Consiliului raional Ștefan Vodă în cadrul proiectului „Activități de asigurare a durabilității pentru ecosistemele priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”, finanțat de Agenția Austriacă de Dezvoltare, a avut loc seminarul de informare și instruire pentru reprezentanții administrației publice locale din zona nistreană a raionului, organizațiilor neguvernamentale, funcționari publici, alți actori sociali. Dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului, a salutat echipa de la SE „Biotica”, subliniind importanța implementării proiectului și impactul pozitiv asupra ecosistemei priacvatice și populației satelor Popeasca, Talmaza, Cioburciu.

Dl Gabriel Margineanu, consultant SE „Biotica”, a prezentat publicului realizările proiectului, informând despre starea lucrurilor la etapa actuală și planurile pentru anul 2016. Analiză detaliată a diferitor aspecte ai rezultatelor studiului sociologic „Atitudini și practici de implicare ale populației în dezvoltarea Parcului Național „Nistru de Jos” au făcut mai mulți savanți, colaboratori ai SE „Biotica”. În discuții s-au implicat și participanții seminarului, aducând exemple concrete care vorbesc despre atitudini diferite ale populației, inclusiv a agenților economici din teritoriu, despre necesitatea de a spori informarea și conștientizarea importanței problemei de către locuitorii satelor nistrene.

Au fost desfășurate și două ateliere de lucru privind modalitățile de implicare a localnicilor în managementul zonei „Nistrul de Jos” și desfășurare a campaniei de informare cu privire la dezvoltarea acestei zone. Astfel, echipa venită de la Chișinău – dl Alexei Andreev, președintele SE „Biotica”, dl Gabriel Mărgineanu, consultant, dna Anastasia Oceretnîi, doctor în sociologie, conferențiar universitar, dna Aliona Chira, magistru, cercetător, dl Vasile Bătrânescu, magistru, cercetător, dna Aliona Cristei, magistru, cercetător, – a arătat punctele forte și cele slabe în implementarea proiectului pentru a impulsiona activitatea partenerilor locali în vederea obținerii rezultatelor preconizate.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”