Noutăți

În centrul atenției – consolidarea familiei în dificultate

La data de 4 iulie curent în sala de conferințe a centrului de sănătate Ștefan Vodă s-a desfășurat un eveniment organizat în cadrul proiectului „Academia Familiei – serviciul de asistență și sprijin pentru consolidarea familiei” implementat de către AO Centrul Informațional Tighina în cadrul proiectului regional „Asistenții sociali în colaborare pentru schimbări sociale în țările din vecinătatea străină”.

La atelierul de lucru cu tematica „Efectele cooperării intersectoriale asupra familiei și copilului în situației de risc” au participat dna Viorica Dumbrăveanu, viceministru al muncii, protecției sociale și familiei, dna Angela Chirilov, șef al inspecției sociale din cadrul MMPSF, dna Tamara Adașan, director AO „Homecare”, președintele rețelei organizațiilor prestatoare de îngrijiri comunitare, dna Viorica Nastasiu, șef al direcției asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă și specialiștii din cadrul direcției, asistenții sociali comunitari, reprezentant al organului de drept, psiholog din cadrul Centrului prietenos tinerilor și reprezentanți ai ONG-lor din raionul Ștefan Vodă.

La atelier s-au prezentat succint obiectivele și așteptările proiectului „Academia Familiei-serviciul de asistență și sprijin pentru consolidarea familiei” și formatorii proiectului. În centrul atenției au fost chestiunile ce țin de abordarea multidisciplinară a problemelor familiei în dificultate și a familiilor cu copii în situație de risc, programe de sprijin a familiilor în dificultate și a familiilor cu copii în situație de risc implementate la nivel comunitar. S-a atras atenția asupra sistemului de protecție a familiei în dificultate și posibilitățile existente în acest domeniu. Prezentarea practicilor pozitive în asigurarea bunăstării familiei a fost foarte utilă pentru toți actorii sociali care au menirea de a implementa proiectul „Academia Familiei-serviciul de asistență și sprijin pentru consolidarea familiei”.

Rodica VEREBCEAN, șef serviciu asistență socială comunitară