Noutăți

În atenția tinerilor antreprenori și a doritorilor să-și lanseze o afacere!

Asociația Națională a Tinerilor Manageri (ANTiM) vă invită la Forumul internațional ”Youth Entrepreneurship in a Modern Society”. Acest eveniment se va desfășura la Chișinău, în perioada 21–22 noiembrie 2017, în incinta hotelului Radisson Blu Leodrand, și va fi dedicat actualilor și viitorilor tineri antreprenori, cu vârsta cuprinsă între 20 și 40 de ani. Forumul va întruni 200 de participanți din Republica Moldova, România, Ucraina, Italia, Georgia și Armenia, oferindu-le o platformă de interacțiune și un spațiu în care să-și împărtășească istoriile de succes, să abordeze provocările cu care se confruntă în activitatea lor și să stabilească conexiuni și viitoare parteneriate.

Forumul va aduna factori de decizie, experți în inovații și practicieni – IMM-uri, organizații ce sprijină și promovează activităţile antreprenoriale – pentru a genera discuții și a găsi soluţii ce vor contribui la îmbunătățirea mediului de afaceri și dezvoltarea antreprenoriatului social, cu scopul de a influența dezvoltarea socială, economică și ecologică a țările partenere.

Pe parcursul celor două zile, Forumul va antrena participanții într-un mediu antreprenorial dinamic, oferindu-le:

  • 12 sesiuni de instruire, seminare informative și panouri de discuții paralele;
  • Prezentarea acordului DCFTA și posibilitățile de interacțiune pentru​ tineri​i​ antreprenori din țările semnatare ale acestui acord;
  • Sesiune de informare a participa​n​ților despre programel​e și fonduril​e europene care sprijină antreprenoriatul în rândul tinerilor;
  • Discursuri​ ale antreprenorilor ​afirmați​ și împărtășirea experiențe​lor de succes ale acestora;
  • Posibilitatea de networking, precum și stabilirea și dezvoltarea ​relațiilor de ​cooperare la nivel​  național, regional și transfrontalier;​
  • Expoziți​e​ de afaceri ce le va oferi participanților un spațiu de promovare a produselor și a​ serviciilor și de întâlnire și interacțiune cu potențialii clienți, precum și ocazia să stabilească noi parteneriate și să-și extindă afacerile dincolo de​ frontierel​e naționale.

Pentru a viza agenda desfășurată a evenimentului şi înregistrare, doritorii pot accesa site-ul www.forum.antim.org

Atenţie!!! Taxa de participare pentru tineri antreprenori este 300 lei.

​​Pentru detalii contactați  președintele ANTiM, Aurelia Braguța Tel: +37369891999, sau la e-mail: entreforum2017@gmail.com