Noutăți

În atenția subiecților declarării averii și intereselor personale

Aminitim conducătorilor instituțiilor publice, funcționarilor și aleșilor locali despre obligația de declarare a averii și intereselor personale pentru perioada anului 2021.

Conform noilor modificări legislative operate prin Legea 130/2021, care au intrat în vigoare la 29 octombrie 2021, a fost reactualizat Regulamentul privind modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică: https://ani.md/sites/default/files/REGULAMENT%20DAIP%20RO%202022.pdf

Potrivit comunicatului Autorității Naționale de Integritate (www.ani.md), depunerea declarațiilor anuale de avere și interese personale are loc în perioada 01 ianuarie-31 martie. Totodată, subiecții declararării au termen de încă 30 de zile suplimentar pentru a depune o declarație rectificată.

Reiterăm că, declarația de avere și interese personale este un act public și subiectul răspunde juridic pentru veridicitatea și corectitudinea informațiilor indicate. Pentru depunerea incorectă sau incompletă, subiectul riscă răspundere de ordin contravențional și penal sau poate deveni subiect de control a averii.