Agricultură și Alimentație Noutăți

În atenția producătorilor agricoli din sectorul zootehnic

   Începând cu data de 1 aprilie 2021 a întrat în vigoare Regulamentul privind acordarea de plăţi directe per cap de animal aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.836 din 18.11.2020.

   Regulamentul prevede acordarea de plăţi directe per cap de animal deținătorilor de animale de următoarele specii:

1) bovine (Bos taurus); 2) ovine (Ovis aries); 3) caprine (Capra hircus);

    Sunt pasibile pentru plata directă animalele înregistrate şi exploatate în fermele zootehnice amplasate în extravilan:

– femelele cu vârsta de cel puţin 12 luni, întreţinute într-un efectiv de minimum 10 capete vaci şi juninci,

– 50 de capete de oi şi mioare specializate pentru producţia de lapte,

– 30 de capete de oi şi mioare specializate pentru producţia de carne,

– 30  capete de capre şi  căpriţe.

   Valoarea plăţii directe acordată unui producător agricol pentru fiecare cap de animal se stabileşte în funcţie de specia şi categoria animalului, conform următoarelor măsuri:

1) măsura 1: plăţi directe per cap de animal (bovine):

  1. a) submăsura 1.1: vaci din rase specializate pentru producţia de lapte şi mixte – 7000 de lei;
  2. b) submăsura 1.2: vaci din rase specializate pentru producţia de carne – 7000 de lei;
  3. c) submăsura 1.3: junci peste 12 luni – 5000 de lei;

2) măsura 2: plăţi directe per cap de animal (ovine):

  1. a) submăsura 2.1: oi din rase specializate pentru producţia de lapte şi mixte – 500 de lei;
  2. b) submăsura 2.2: oi din rase specializate pentru producţia de carne – 500 de lei;
  3. c) submăsura 2.3: mioare peste 12 luni – 300 de lei;

3) măsura 3: plăţi directe per cap de animal (caprina)

  1. a) submăsura 3.1: capre – 500 de lei;
  2. b) submăsura 3.2: căpriţe peste 12 luni – 300 de lei;

   Pentru obţinerea plăţilor directe per cap de animal, dosarul cu cererea de solicitare a plăţilor directe se depune la sediile subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei de Intervenție și Plăți  pentru Agricultură în a căror limită teritorială este înregistrată exploataţia agricolă  şi  sunt necesare următoarele documente:

1) cererea de solicitare a plăţilor directe per cap de animal, cu anexarea listei animalelor pentru care se solicită sprijinul financiar, cu indicarea numărului de identificare pentru fiecare animal;

2) copia certificatului de înregistrare pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier);

3) copia autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare;

4) copia poliţei de asigurare a animalelor;

5) copia certificatului ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii de profil ramural;

6) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate;

7) copia atestatului fermei zootehnice de prăsilă (după caz);

8) fişele individuale ale animalelor de rasă (pe specii), pentru fermele zootehnice de prăsilă

Termenul limită de prezentare a dosarelor 4 iunie 2021.

 Direcția agricultură și alimentație Ștefan Vodă