Noutăți

În atenția contribuabubililor!

  1. În atenţia contribuabililor utilizatori ai maşinilor de casă şi control! 

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan Vodă, atenţionează toţi contribuabilii, utilizatori de maşini de casă şi control (MCC) că, ţinând cont de considerentul că la 30 octombrie  2016  Republica Moldova a trecut de  a ora „de vară” la ora „de iarnă”, urmează să vă conformaţi prevederilor legale, prin   modificarea orei la maşinile de casă şi control prin transferul acelor ceasornicului cu o oră în urmă, la ceasul de timp real a MCC. Termenul limită de modificare a ceasului de timp real la MCC nu va depăşi data de  20 noiembrie 2016. Dacă în cadrul controalelor privind utilizarea maşinilor de casă şi control, după 20 noiembrie 2016, se vor depista la MCC variaţii mai mult de 15 minute a timpului real (pct. 8 lit. e)  din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar), contribuabilii vor fi sancţionaţi conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

  1. Neprezentarea dărilor de seamă fiscale – sancțiuni contravenționale! 

Pe 17.06.2016, în baza Legii nr.138 a fost aprobată o serie de modificări ale actelor normative, inclusiv la Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008. Astfel, cu punere în aplicare de la 01.07.2016, Codul contravențional se completează cu articolul 301 (prim) cu următorul cuprins: „Articolul 3011 (prim). Încălcarea modului de prezentare de către  contribuabili a dării de seamă fiscale. Neprezentarea în termenul stabilit de legislație a dării de seamă fiscale se sancționează cu amendă de la 10 la 20 de unități aplicată persoanei cu funcție de răspundere. O unitate convențională este egală cu 20 lei, conform prevederilor articolului 34(1) din Codul contravențional. În contextul celor expuse, solicităm să respectați termenii stabiliți de legislația în vigoare pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale.

ATENȚIE! Recomandăm să consultați Calendarul fiscal,pe site-ul www.fisc.md  un instrument util oferit de Serviciul Fiscal de Stat,  în vederea  conformării benevole privind  respectarea termenilor stabiliți pentru prezentarea  dărilor de seamă fiscale.

  1. „Munca la negru” şi achitarea salariului „în plic”

IFS Ştefan Vodă atenționează cetățenii care primesc „salarii în plic”, dar și angajatorii acestora, cu privire la faptul că economia subterană subminează finanțarea sistemelor de securitate socială, împiedică desfășurarea unor politici economice coerente și poate conduce la distorsionarea echității sociale. Salariul neachitat oficial este un fenomen care agravează atât economia, cât și societatea în ansamblu și are efecte nefaste atât pentru angajat, cât și pentru angajator. Practica achitării de „salarii în plic” reprezintă o încălcare a legislației care lasă o amprentă nefastă asupra viitorului. Astfel, fiecare persoană, care primește salariu „în plic” și desfășoară „munca la negru” urmează să conștientizeze dezavantajele acestora:

– nu va beneficia de reducerea normei de timp ca urmare a condițiilor de muncă;

– nu va primi îndemnizație de concediere sau aceasta este diminuată în funcție de salariul declarat;

– nu va avea dreptul la concediul legal de odihnă plătit și alte concedii legal reglementate pentru evenimente deosebite (căsătorii, deces, nașterea unui copil în familie), pentru studii etc. sau este limitat în aceste drepturi;

– nu va fi asigurat pentru riscuri previzibile și imprevizibile (invaliditatea, accidente, boală, maternitatea, bătrânețea, decesul) sau beneficiază de asigurare minimală;
– nu va avea dreptul la îndemnizații pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale și accidente de muncă sau acestea sunt diminuate în funcție de salariul declarat;

– nu va beneficia de prestații și asistentă pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă cum sunt: îndemnizația pentru trecerea temporară la altă muncă, îndemnizația pentru reducerea timpului de muncă și pentru carantină, ajutoare pentru diferite proteze, tratament balnear gratuit sau parțial gratuit și reabilitare profesională sau acestea sunt diminuate în funcție de salariul declarat;

– nu va beneficia de îndemnizația pentru maternitate (concediu de maternitate) precum și pentru creșterea copilului de până la 3 ani sau îngrijirea copilului bolnav sau aceasta este diminuată în funcție de salariul declarat;

– nu se va bucura de protecția legală;

– nu va exercita drepturile colective constituțional cum sunt: dreptul la asociere în sindicate, la negocierea contractului colectiv de muncă;

– va fi limitat dreptul la creditare bancară etc.

În consecință, muncind în afara cadrului legal sau primind salariu „in plic”, lucrătorul suportă de unul singur toate riscurile și consecințele negative ale acestei opțiuni pe piața muncii. Deci, prin declararea valorii integre a salariului, atât drepturile angajatului, cât ale angajatorului sunt protejate de Codul muncii și alte acte normative specializate.

În același timp, IFS Ştefan Vodă,  informează despre  faptul că lucrătorii pot telefona la organul fiscal, la numărul de telefon: 080001525 sau pot înainta о petiție referitor la cazurile de munca ilegală sau eliberarea salariului ,,în plic” cu indicarea concretă a denumirii, sediului și/sau codului fiscal al întreprinderii la care este angajat muncitorul sau la care activează, cu indicarea numelui, prenumelui, codului personal și informația de contact a angajatului și/sau altor date de care dispune. Confidențialitatea datelor persoanei care a sesizat organul fiscal va fi asigurată, după necesitate, de către colaboratorii fiscali.

Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa la Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan Vodă pe adresa: or. Ștefan Vodă, str. Industrială 8 et. 4. Deasemenea, puteţi contacta numerele de telefoane  0242-93-509, 242-93-508 sau Centru de apel unic 080001525(apel gratuit de pe întreg teritoriul ţării).

Nicolae DAMIAN, șef  al Inspectoratului