Anunțuri Noutăți

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR! ZIUA CONTRIBUABILULUI.

Angajații autorității fiscale naționale continuă vizitele în localitățile din țară pentru a deservi și consulta contribuabilii.

Contribuabilii sunt invitați la discuții cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, conform graficului vizitelor:

Nr. d/o Denumirea primăriei Data deplasării Ora desfășurării întrunirii
1.

 

Primăria Talmaza

 

07.10.2022

 

De la 09:00 pînă la 13:00

 

2. Primăria Răscăieți

 

14.10.2022 De la 09:00 pînă la 13:00
3. Primăria Crocmaz

 

21.10.2022 De la 09:00 pînă la 13:00
4. Primăria  Ermoclia

 

04.11.2022 De la 09:00 pînă la 13:00
5. Primăria Tudora

 

11.11.2022 De la 09:00 pînă la 13:00
6. Primăria Carahasani

 

18.11.2022 De la 09:00 pînă la 13:00
7. Primăria Slobozia

 

02.12.2022 De la 09:00 pînă la 13:00

Încurajăm participarea activă la aceste evenimente. Vor fi abordate toate întrebările de natură fiscală.

Pentru propuneri și sugestii ne puteți contacta la e-mail: adrian.platon@sfs.md, nr. tel: 022-82-33-79, FB: https://www.facebook.com/Serviciul.Fiscal.de.Stat

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa pagina-web a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md, consulta  Baza Generalizată a Practicii Fiscale, pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit) sau pot apela DDF Ștefan Vodă la nr. de tel.0242-2-23-50, 0242-93-510, 0242-2-22-70.

sursa:www.sfs.md