Anunțuri Noutăți

În atenția contribuabililor! Important!

Subvenționarea dobânzilor la creditele bancare, contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020

Serviciul Fiscal de Stat informează agenții economici, că prin Legea nr.60 din 23 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative a fost lansat Programul de subvenționare a dobânzilor.

  Esența acestui Program constă în susținerea angajaților şi a angajatorilor în condiţiile efectelor economice ale situaţiei epidemiologice (COVID-19).

 Dreptul de beneficierea subvenționării dobânzilor, conform Programului de subvenționare poate fi realizat aferent creditelor contractate, sau care vor fi contractate în perioada 1 mai 2020–31 decembrie 2020.

 Valoarea maximă a creditului/creditelor, în raport cu care poate fi realizat dreptul la subvenționare, constituie suma cumulativă a plăţilor salariale declarate de beneficiari la Serviciul Fiscal de Stat:

– în cazul solicitării subvenţionării pentru perioadele de până la luna iulie 2020 – pentru lunile decembrie 2019 – februarie 2020;

– în cazul solicitării subvenţionării pentru perioadele începând cu luna iulie 2020 – pentru lunile septembrie 2019 – februarie 2020.

  Este de menționat, că suma maximă pasibilă subvenționării este limitată la nivelul sumei cumulative a plăților salariale declarate de beneficiari la Serviciul Fiscal de Stat pentru lunile septembrie 2019 – februarie 2020.

  În cazul în care suma creditului depășește suma cumulativă a plăţilor salariale, subvenţia se va acorda în mărimea sumei dobânzii aferente părții de credit egală cu suma cumulativă a plăţilor salariale menționate.

  Rata maximă a dobânzii nominale anuale pasibilă subvenționării este limitată la nivelul 8,76% în monedă națională şi 4,40% în valută străină.

  Beneficierea de subvenționare a dobânzilor nu este condiționată de destinația şi modul de utilizare a creditului. Achitarea subvenției se efectuează pentru dobânzile achitate până în luna decembrie 2020 inclusiv.

  Pentru a solicita subvenționarea dobânzilor, este necesar de a depune o cerere, la Direcția generală administrare fiscală din aria de deservire, adică la Direcţia generală administrare fiscală Centru. Cererea poate fi expediată și la adresa de e-mail centrudgaf@sfs.md cu aplicarea semnăturii electronice. Datele de contact a Direcției generale administrare fiscală Centru sunt   022 82 -33 -36.

  Termenul de examinare a cererii este de 5 de zile lucrătoare, în cadrul căruia se efectuează un control cameral.

  Ținând cont de cele expuse, SFS încurajează contribuabilii să beneficieze de oportunitatea stabilită prin legislație și să solicite subvenționarea dobânzilor bancare și/sau nebancare.

  Notă: Suma subvențiilor primite constituie sursă de venit neimpozabil cu impozitul pe venit.

  1. Suport informațional pentru contribuabili

În anul 2019 Serviciul Fiscal de Stat a desfășurat pe întreg teritoriul țării peste 700 de instruiri pentru contribuabili pe diverse tematici cu caracter fiscal. Primul trimestru al anului 2020 a debutat cu peste 180 de instruiri. Reieșind din situația pandemică cu care se confruntă întreaga societate desfășurarea seminarelor a fost sistată.

 În această perioadă, autoritatea fiscală a continuat să ofere suport informațional și consultații prin intermediul tuturor canalelor de comunicare pe care le dispune. Suplimentar, venim cu un nou suport, sub formă de prezentări PowerPoint, ce conține informații cu privire la tematicile ce ar fi fost abordate în cadrul sesiunilor de instruire.

 Toate prezentările pot fi accesate la link-ul din comunicatul “Suport informațional pentru contribuabili” a site-ului www.sfs.md.

 În cazul apariției unor anumite neclarități nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon al Centrului Unic de Apel al SFS – 080001525 sau la numerele de telefon a Direcției deservire fiscală Ștefan Vodă, 0242-2-23-50, 0242-2-22-70 sau 0242-93-5-10 .

Sursa: www.sfs.md 

Şef  interimar a Direcţiei                                    Galina Verebceanu