Noutăți

În atenția contribuabililor!

În  legătură cu încheierea anului bugetar 2016, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan Vodă, comunică următoarele.

Conform art.70 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014,  în ultima zi lucrătoare a anului bugetar (30  decembrie) nu se vor efectuat încasări şi plăţi bugetare.

În această zi unităţile Trezoreriei de Stat vor efectua doar operaţiuni interne şi de încheiere a anului bugetar, băncile comerciale nu vor recepţiona, respectiv prin intermediu SAPI nu vor trece careva plăţi aferente bugetului public naţional.

În contextul celor relatate, informăm toţi contribuabilii despre imposibilitatea de a efectua careva plăţi la buget pe data de 30 decembrie, asigurând efectuarea achitărilor până la 29 decembrie , orele 1200.

Pentru a primi consultaţii suplimentare adresaţi-vă la Inspectoratul Fiscal  de  Stat pe raionul Ştefan Vodă la tel.0242-93-509, 0242-93-508. 

Şef  al Inspectoratului                                                    Nicolae Damian