Noutăți

În atenția contribuabililor!

  1. Solicită bonul de casă, de responsabilitatea fiecăruia din noi depinde bunăstarea întregului popor!

Mereu suntem în aşteptarea unor timpuri mai bune, salarii decente, a unor posibilităţi şi oferte sociale adecvate societăţii sau deceniului în care trăim. Astăzi, suntem în situația în care abuzul major vine din partea unor contribuabili, care dispun de restaurante, magazine, baruri, case de schimb valutar, prestatorii de servicii de transport inclusiv, în regim taxi etc., care nu eliberează bonuri de casă. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat ține să atenționeze, că la efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii care încasează, integral sau parţial, cu numerar, carduri de credit/debit, precum şi a serviciilor prestate direct către populaţie sunt obligați să utilizeze mașina de casă și control, eliberând plătitorilor bonurile de casă emise de acestea. Bonul de casă presupune o contribuţie a fiecăruia dintre noi la prosperarea societăţii în care trăim. Fiecare bon de casă achitat însumează până la 30% impozite şi taxe. Eliberarea bonului de casă garantează că aceste impozite se achită şi se acumulează în bugetul statului. Ulterior, ele sânt redirecţionate spre achitarea pensiilor, achitarea salariilor lucrătorilor din învăţământ, din medicină şi către diverse proiecte de menire socială. Toate acestea sunt posibile numai prin participarea deplină, activă şi conştientă a fiecăruia dintre noi la viaţa de zi cu zi a statului.

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat vine cu o doleanță către cetățeni de a face un mic efort de a cere bonul de casă la orice achiziţie efectuată prin ce şi veţi contribui enorm la suplinirea bugetului ţării, asigurând tinerilor noştri aici în ţară locuri de muncă remunerate corespunzător, bătrânilor o existenţă liniştită, suferinzilor speranţa în ziua de mâine. Prin solicitarea bonului de casă cetățenii se vor implica activ în procesul de colectare a impozitelor şi taxelor, creşterea încasărilor la buget contribuind direct la asigurarea bunăstării societăţii, ceea ce în final se va răsfrânge pozitiv asupra calităţii vieţii cetăţeanului şi a prosperităţii statului şi a întregii societăţi.

Ținem să atenționăm, că o cumpărătură în absenţa bonului de casă înseamnă că în mod pasiv, persoana lipseşte bugetul de banii care ar rezulta din plata impozitelor şi taxelor. Serviciul Fiscal de Stat intervine cu un apel către domniile voastre, să solicitați bonul de casă, iar în caz de neeliberare a acestuia, să apelaţi telefonul 080001525 „Cere bonul de casă!” și veți contribui la combaterea evaziunii fiscale. Doar implicarea îți asigură bunăstarea! 

  1. 15 octombrie – al doilea termen de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare!

Serviciul Fiscal de Stat vă reamintește că, la data de 15 octombrie, survine termenul de achitare a celei de a doua parţi a obligaţiilor fiscale la impozitului funciar şi/sau impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2016. Totodată, având în vedere faptul că 15 octombrie 2016 este zi de odihnă, ultima zi de achitare a impozitului funciar şi/sau impozitul pe bunurile imobiliare pentru anul în curs este 17 octombrie 2016. În cazul neachitării în termenele stabilite a impozitului, în contul personal al contribuabilului, va fi calculată majorarea de întârziere (penalitatea) pentru fiecare zi de întârziere, reieșind din cuantumul majorării de întârziere, stabilit pentru anul 2016 în mărime de 0,0683%. 

  1. Importanţa înregistrării în calitate de întreprinzător.

IFS Ştefan Vodă Vă informează că, potrivit noţiunilor de bază prevăzute în art.5, alin. 16) al Codului Fiscal, orice activitate conform legislaţiei, desfăşurată de către o persoană, care are drept scop obţinerea venitului, cu excepţia muncii efectuate în baza acordului (contractului) de muncă, sau, în urma desfăşurării căreia, se obţine venit, reprezintă activitate de întreprinzător, afacere (business), iar în conformitate cu prevederile art. 27, alin. (1) al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderii nr. 845-XII din 03.01.1992, întreprinzătorul este obligat să înregistreze întreprinderea, filiale şi reprezentanţe, înfiinţate de către acesta pe teritoriul Republicii Moldova, până la începerea activităţii lor economice.

În cazul în care practicaţi activităţi care sunt prevăzute în Legea cu privire la Patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, puteţi solicita patenta de întreprinzător pe o durată minimă de o lună sau pe o durată mai mare, în limita lucrărilor sezoniere efectuate.

În cazul desfăşurării activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera de Înregistrări de Stat sau la o altă autoritate publică competentă, ori cu act de înregistrare declarat nevalabil, conform art. 263, alin.(1) din Codul  contravenţional al Republicii Moldova se aplică amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale, ceea ce constituie de la 1000 lei la 3000 lei.

Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa la Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan Vodă pe adresa: or. Ștefan Vodă, str. Industrială 8, et. 4. De asemenea, puteţi contacta numerele de telefoane 0242-93-509, 242-93-508 sau Centru de apel unic 080001525 (apel gratuit de pe întreg teritoriul ţării).

Nicolae DAMIAN, șef  al Inspectoratului