Noutăți Servicii Desconcentrate

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR!

Din 1 ianuarie 2022 sunt puse în aplicare noile cerințe cu privire la înregistrarea echipamentelor de casă și de control

Începînd cu 1 ianuarie 2022 sunt puse în aplicare noi Cerințe cu privire la înregistrarea echipamentelor de casă și de control (ECC) în Registrul de evidență a echipamentelor de casă și de control. Cerințele au fost stabilite la 10 iunie 2021 prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru ECC nr. 26-11/1-19/01-2021. Modificarea Cerințelor față de ECC a fost necesară pentru a pregăti implementarea Sistemului Informațional „Monitorizarea electronică a vânzărilor” (MEV). MEV reprezintă transmiterea datelor despre tranzacțiile de comerț și prestări servicii către Serviciul Fiscal de Stat în timp real.
Astfel, înregistrarea ECC care nu corespund cerințelor tehnice este sistată. Excepție face înregistrarea/reînregistrarea ECC în cadrul uneia și aceleiași entități la schimbarea adresei juridice, trecerii dintr-o unitate structurală în alta.
Modelele noi a ECC se includ în Registrul unic al ECC prin depunerea cererii de către furnizorii ECC pe portalul www.mev.sfs.md (rubrica „Certificare”) unde se anexează și documentele în funcție de model. Totodată, contribuabilii pot apela la numerele de telefon 0 8000 1525 (Centrul unic de apel al SFS) și 067133177 (Centrul de Certificare) pentru suport aferent procedurii respective.
În baza cererilor, IP Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (IP CTIF) expertizează documentația, precum și verifică și testează modelele ECC cu întocmirea Raportului de testare și Avizului tehnic, care atestă corespunderea / necorespunderea ECC la cerințele tehnice. În procesul de examinare a cererilor, IP CTIF asigură verificarea (testarea) următoarelor funcții ale ECC:
• înregistrarea operaţiunilor de casă în numerar şi/sau prin alt instrument de plată;
• păstrarea, imprimarea, criptarea şi transmiterea către Serviciul Fiscal de Stat a informaţiei financiare gestionate;
• formarea documentului de plată (bonului de casă/documentului fiscal) în format electronic şi/sau emiterea pe suport de hîrtie, în conformitate cu cerinţele indicate la capitolul III din Regulament1;
• asigurarea protecţiei algoritmilor de lucru şi a datelor înregistrate de modificarea nesancţionată.

Până la moment, furnizorii ECC au depus 12 cereri pentru includerea modelelor noi în Registru: 4 cereri au fost respinse; 2 au fost retrase de către furnizor; 6 sunt în examinare. Până la sfîrșitul lunii ianuarie se preconizează emiterea Raportulului de testare și a Avizului tehnic pentru 2 modele de ECC.
În acest context, Serviciul Fiscal de Stat aduce asigurări că IP CTIF examinează în regim prioritar cererile depuse pentru a include cât mai curând modele noi în Registrul ECC.
1 Regulamentul cu privire la Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 141/2019

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.sfs.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la Direcția deservire fiscală Ștefan Vodă la nr. de telefon 0242-2-23-50, 0242-93-510 sau 0242-2-22-70 sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

Sursa www.sfs.md