Comunicate Noutăți

În atenția contribuabililor!

1.COMUNICAT INFORMATIV cu privire la dispozițiile tranzitorii aferente calculării și declarării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuției individuale de asigurări sociale, determinate din plățile salariale calculate până la 31 decembrie 2020 și achitate începând cu 1 ianuarie 2021

Serviciul Fiscal de Stat vine cu unele precizări în contextul modificărilor operate în legislația ce reglementează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, precum și a contribuțiilor de asigurări sociale.

1.Aspecte ce țin de calcularea și declararea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

În temeiul modificărilor operate la Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, prin derogare de la prevederile Legii nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, din plățile salariale și alte recompense aferente perioadelor de până la 31 decembrie 2020, achitate începând cu data de 1 ianuarie 2021 în folosul angajaților/altor persoane fizice pentru efectuarea de lucrări/prestarea de servicii, atât primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați, cât și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajatori se calculează și se achită conform legislației în vigoare la data de 31 decembrie 2020.

Astfel, modul de calculare și declarare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, urmare a modificării operate, se prezintă după cum urmează:

entitățile care vor achita, începând cu 1 ianuarie 2021, plăți salariale și alte recompense calculate pentru perioadele de până la 31 decembrie 2020 sunt obligate, la determinarea primelor nominalizate, să aplice tarifele pentru calcularea acestora stabilite pentru anul 2020 (4,5% pentru angajatori și 4,5% pentru angajați/ alte persoane fizice stabilite în calitate de plătitori);

pentru plățile salariale și alte recompense calculate pentru perioadele începând cu luna ianuarie 2021, la determinarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală se va aplica tariful în mărime de 9%, stabilit pentru anul 2021 prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021, nr.256/2020;

declararea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală determinate pentru luna decembrie 2020 se va efectua prin prezentarea dării de seamă forma IPC18 până la 25 ianuarie 2021 (formular tipizat aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126/2017);

declararea primelor determinate pentru perioadele începând cu luna ianuarie 2021 se va efectua prin prezentarea dării de seamă forma IPC21 până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune (formular tipizat aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.94/2020, în vigoare de la 1 ianuarie 2021). Prin darea de seamă menționată se vor declara și primele determinate din plățile salariale și alte recompense calculate până la 31 decembrie 2020 și achitate ulterior acestei date, conform tarifelor stabilite pentru anul 2020 (sau la determinarea cărora au fost aplicate tarifele stabilite pentru anul 2020).

  1. Aspecte ce țin de deducerea contribuției individuale de asigurări sociale din veniturile calculate pentru luna decembrie 2020 și achitate în luna ianuarie 2021.

Potrivit prevederilor Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr.489/1999, în vigoare de la 1 ianuarie 2021, pentru angajați a fost anulată obligația privind achitarea contribuției individuale de asigurări sociale din plățile salariale calculate pentru perioada începând cu luna ianuarie 2021.

Astfel, pentru plățile salariale și alte recompense calculate pentru perioadele începând cu luna ianuarie 2021, contribuția de asigurări sociale va fi datorată doar de către angajatori.

Totodată, la achitarea, începând cu luna ianuarie 2021, a plăților salariale calculate pentru perioadele de până la 31 decembrie 2020, din suma venitului urmează să se deducă contribuția individuală de asigurări sociale, determinată conform tarifului de 6% (temei pentru deducerea contribuției individuale de asigurări sociale – alin.(7) art.36 din Codul fiscal).

  1. Aspecte ce țin de reflectarea contribuției individuale de asigurări sociale în Fișa personală de evidență a veniturilor angajaților [….] (Anexa nr.8 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.697/2014).

În anexa nr.8 la Hotărârea Guvernului nr. 697/2014 este prezentat modelul FIȘEI PERSONALE de evidență a veniturilor angajaților [….] (în continuare FIȘA PERSONALĂ) care se completează anual de angajator pentru fiecare angajat.

Modelul nou al FIȘEI PERSONALE nu conține câmp (coloană destinată) pentru reflectarea contribuției individuale de asigurări sociale, dat fiind faptul că din plățile salariale calculate începând cu perioada ianuarie 2021 pentru angajați a fost anulată obligația privind achitarea contribuției individuale de asigurări sociale.

Totodată, după cum a fost menționat la aspectele reflectate la pct.2, contribuția individuală de asigurări sociale urmează să se deducă din plățile calculate pentru perioadele de până la 31 decembrie 2020 și achitate începând cu 1 ianuarie 2021.

Astfel, pentru reflectarea contribuției individuale determinată din suma plăților salariale calculate pentru perioadele de până la 31 decembrie 2020, dar care se vor achita începând cu 1 ianuarie 2021, se recomandă angajatorilor de a utiliza pe parcursul anului 2021 Fișa personală potrivit modelului aplicabil în anul 2020 (în care se regăsește câmpul pentru reflectarea contribuției individuale de asigurări sociale).

Pentru cazurile în care entitatea nu înregistrează restanțe aferente plăților salariale la 1 ianuarie 2021, angajatorii urmează să utilizeze modelul nou al FIȘEI PERSONALE în care vor reflecta veniturile îndreptate spre achitare în folosul angajaților începând cu luna ianuarie 2021.

2.Serviciul Fiscal de Stat poate fi sesizat despre infracțiunile economice

Serviciul Fiscal de Stat efectuează din, 01 ianuarie 2021, urmărirea penală și activitatea specială de investigație pentru infracţiunile economice prevăzute la art.241–242, 244, 2441 , 250–253 şi 3351  din Codul penal.

Astfel, orice persoană fizică sau persoană juridică prin plângere, denunț sau autodenunț poate sesiza organul de urmărire penală al Serviciului Fiscal de Stat despre infracțiuni.

Sesizarea trebuie să conțină numele, prenumele, calitatea şi domiciliul petiţionarului, descrierea faptei care formează obiectul plângerii sau denunţului, indicarea făptuitorului, dacă acesta este cunoscut, şi a mijloacelor de probă, semnătura petiționarului. Sesizarea poate fi depusă prin următoarele modalități:

-prin poștă sau prin depunerea fizică la sediul Serviciului Fiscal de Stat: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr.9

-prin e-mail, la poșta electronică a SFS: mail@sfs.md, cu aplicarea semnăturii electronice sau mobile.

Menționăm că, la data de 09 octombrie 2020, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost publicată Legea nr. 188 din 11 septembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative, Parlamentul intervenind cu modificări și completări la Codul de procedură penală, Codul fiscal, Legea privind activitatea specială de investigații, Legea privind statutul ofiţerului de urmărire penală și Codul contravențional.

            Pentru mai multe informații, contactați Centrul Unic de Apel al SFS 080001525 (apel gratuit) sau  Direcția deservire fiscală Ștefan Vodă la nr. de telefon 0242-2-23-50, 0242-2-22-70 sau 0242-93-510.

Sursa www.sfs.md                                                  

Şef al DDF Ștefan Vodă                                                          Galina Verebceanu