Anunțuri Comunicate Noutăți

În atenția contribuabililor!

1. Autentificarea cu login și parolă de pe www.servicii.fisc.md va fi suspendată

Serviciul Fiscal de Stat anunță că, începând cu anul 2021 va fi anulată autentificarea cu login și parolă pe portalul www.servicii.fisc.md.
Astfel, unica metodă de autentificare în cadrul serviciilor fiscale electronice va avea loc prin intermediul sistemului „Cabinetul personal al contribuabilului”. Autentificarea cu credențiale (login, e-mail și parolă) existentă la momentul actual pe portalul www.servicii.gov.md nu va mai fi necesară, aceasta fiind suspendată printr-un anunț, publicat la data de 27.02.2020.
Conform unui ordin al Serviciului Fiscal de Stat (nr. 125 din 24.02.2020), sistemul „Cabinetul personal al contribuabilului” va fi dat în exploatare industrială la data de 30 decembrie 2020. Conform acestuia, autentificarea în cadrul serviciilor fiscale electronice se efectuează prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare și control MPass. Totodată, conform pct. 4 al aceluiași Ordin, la data de 26 august 2020 a fost abrogat Ordinul SFS nr. 62/2019 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, care prevede la etapa actuală posibilitatea de autentificare cu login/e-mail și parolă.
Excluderea metodei de autentificare prin login/e-mail și parolă a fost generată de necesitatea alinierii mecanismelor de autentificare în cadrul serviciilor fiscale electronice la HG nr. 1090/2013 privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass). Serviciul guvernamental MPass pune la dispoziție autentificarea prin diverse metode:
• cu semnătură electronică eliberată pe dispozitiv securizat de creare a semnăturii în baza cartelei SIM (obținută de la Î.M. „Orange Moldova” sau Î.M. „Moldcell” S.A);
• cu semnătură electronică eliberată pe dispozitiv criptografic – Token (obținută de la I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” sau I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”),
• cu buletin de identitate electronic emis de către I.P. „Agenția Servicii Publice”;
• prin metoda „Autentificare în doi pași”, care nu necesită aplicarea semnăturii electronice pentru fiecare autentificare, ci doar la prima setare a codului de verificare în contul MPass.
Astfel, SFS a asigurat integrarea serviciilor fiscale electronice cu MPass, însă nu a suspendat imediat posibilitatea de autentificare prin login/e-mail și parolă pentru a oferi posibilitate contribuabililor de a se acomoda la noul instrument lansat la etapa respectivă și pentru că există utilizatori ai serviciilor fiscale electronice doar cu drept de vizualizare și creare a documentelor fiscale electronice, fără drept de semnare. Astfel, Agenția de Guvernare Electronică a implementat, la solicitarea SFS, metoda de „Autentificare în doi pași”, lansată la data de 01.03.2019.
Totodată, de către SFS și IP CTIF au fost elaborate ghiduri textuale și video aferent modului de „Autentificare în doi pași”.
1. Setarea codului de verificare pentru „Autentificarea în doi pași”, accesează aici.
2. „Autentificarea în doi pași”, accesează aici.
3.  Ghid video „Autentificarea în doi pași”, accesează aici. 
Serviciul guvernamental MPass administrat de către Agenția de Guvernare electronică, este dezvoltat pentru autentificarea în cadrul tuturor serviciilor electronice prestare de către autoritățile publice din RM.

2. Autoritatea fiscală națională și CTIF-ul organizează un nou curs de instruire cu genericul: Noile funcționalități ale sistemului „e-Factura”

Pe parcursul anului 2020, sistemului automatizat „e-Factura” a fost supus unei reinginerii, fiind efectuate mai multe ajustări și dezvoltate noi funcționalități.
În acest context, Serviciul Fiscal de Stat în colaborare cu I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” lansează o serie de ore de instruire on-line la aceste compartimente noi din sistem. Instruirile vor fi desfășurate începând cu data de 21 decembrie, curent și la subiectul „Noile funcționalități ale sistemului „e-Factura””.
În cadrul orelor de instruire participanții vor fi familiarizați cu:
– autentificarea în cadrul sistemului „e-Factura” prin MPass, metoda „Autentificare în doi pași”, cu setarea preventivă a codului de verificare – 1 oră
– noile funcționalități ale sistemului „e-Factura”, lansate în anul 2020 – 2 ore.
Doritorii de a participa la cursuri pot aplica prin completarea formularului, accesând linkul aici. Este necesar să indicați data și ora participării după cum urmează:
– 21.12.2020 ora 09:00 – 12:00
– 21.12.2020 ora 13:00 – 16:00
– 22.12.2020 ora 09:00 – 12:00
– 22.12.2020 ora 13:00 – 16:00
– 28.12.2020 ora 09:00 – 12:00
– 28.12.2020 ora 13:00 – 16:00 (grupa rusă)
– 29.12.2020 ora 09:00 – 12:00
– 29.12.2020 ora 13:00 – 16:00 (grupa rusă)
 NOTĂ: Cursurile vor avea titlu gratuit.

3. Atenție! Au mai rămas zile numărate până la  termenul limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2020

Serviciul Fiscal de Stat reiterează:în acest an, termenul limită pentru achitarea impozitului pe avere este data de 28 decembrie 2020, dat fiind faptul că ziua de 25 decembrie este zi de odihnă.
Menționăm că, impozitul pe avere se aplică asupra averii persoanelor fizice sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă şi căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor) a căror totalitate întruneşte cumulativ următoarele condiții: valoarea estimată totală constituie 1,5 milioane lei şi mai mult și suprafața totală constituie 120 m2 şi mai mult.
Contribuabilii care au fost identificați la situația din 1 noiembrie 2020, în calitate de subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere au fost informați prin intermediul avizelor de plată despre suma impozitului pe avere ce urmează a fi achitată.
Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă contribuabilii să achite la buget suma impozitului pe avere pînă la 28 decembrie 2020.
Reiterăm, că impozitul pe avere poate fi achitat și on-line, prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay.
Menționăn că, în cazul în care impozitul pe avere nu va fi achitat pînă la 28 decembrie 2020, pentru fiecare zi de întârziere se va aplica majorarea de întârziere (penalitatea) în mărime de 0,0329 % per zi.

Pentru mai multe informații, contactați Centrul Unic de Apel al SFS 080001525 (apel gratuit) sau  Direcția deservire fiscală Ștefan Vodă la nr. de telefon 0242-2-23-50, 0242-2-22-70 sau 0242-93-510.

Sursa www.sfs.md

                                                  

Şef SDPF al DDF Ștefan Vodă                                          Alexandru Bojonca