Noutăți

În atenția contribuabililor!

 Cu privire la activitatea funcţionarului fiscal în sectorul de administrare fiscală.

Întru asigurarea unei administrări fiscale eficiente, începând cu 1 martie 2016, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan Vodă Vă asigură activitatea funcţionarilor fiscali în sectoarele de administrare fiscală.

Funcţionarul fiscal de sector este reprezentantul organului fiscal în sectorul atribuit pentru activitate. Bazându-se pe încrederea şi susţinerea populaţiei, el are obligaţia să transpună în viaţă cerinţele fiscale, să contribuie la contracararea tentativelor de evitare a plăţilor la buget.

Sarcina principală a funcţionarului fiscal pe sectorul deservit constă în asigurarea unui nivel al conformării fiscale a contribuabililor.

Funcţiile inspectorului fiscal de sector sunt:

  • popularizarea legislaţiei fiscale;
  • participarea la activitatea de prevenire şi descoperire a încălcărilor fiscale;
  • inventarierea contribuabililor şi obiectelor impunerii din sectorul atribuit, în baza informaţiilor din sistemul de date a Serviciului Fiscal de Stat;
  • observarea directă a obiectelor, proceselor şi fenomenelor în sector;
  • purtarea de discuţii individuale privind consecinţele nerespectării legislaţiei fiscale cu persoanele care, judecând după faptele lor stabilite, manifestă un comportament nelegitim, sunt pasibili să comită încălcări fiscale sau practicarea ilicită a activităţii de antreprenoriat;
  • descoperirea obiectelor impozabile neluate la evidenţa fiscală;
  • cooperarea cu colectivele de muncă, formaţiunile obşteşti;
  • Antrenarea cetăţenilor la dezvoltarea civismului fiscal.

Beneficiile sectorizării constă în faptul că, contribuabilii vor obţine explicaţii şi vor fi informaţi la locul de trai şi activitate de inspectoratul fiscal de sector pe întrebările ce ţin de prevederile legale în practicarea diferitor activităţi economice, precum şi obligaţiunile fiscale ale cetăţenilor – persoanelor fizice reieşind din situaţiile civile disponibile. 

  1. Importanţa înregistrării în calitate de întreprinzător

Potrivit noţiunilor de bază prevăzute în art. 5, alin. 16 al Codului Fiscal, orice activitate conform legislaţiei, desfăşurată de către o persoană, care are drept scop obţinerea venitului, cu excepţia muncii efectuate în baza acordului contractului de muncă, sau, în urma desfăşurării căreia, se obţine venit, reprezintă activitate de întreprinzător, afacere (business), iar în conformitate cu prevederile art. 27, alin. (1) al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderii nr. 845–XII din 03.01.1992, întreprinzătorul este obligat să înregistreze întreprinderea, filialele şi reprezentanţele, înfiinţate de către acesta pe teritoriul Republicii Moldova, până la începerea activităţii lor economice.

În cazul în care practicaţi activităţi care sunt prevăzute în Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93–XIV din 15.07.1998, puteţi solicita patenta de întreprinzător pe o durată minimă de o lună sau pe o durată mai mare, în limita lucrărilor sezoniere efectuate.

În cazul desfăşurării activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera de Înregistrări de Stat sau la altă autoritate publică competentă, ori cu act de înregistrare declarat nevalabil, conform art. 263, alin.(1) din Codul Contravenţional al Republicii Moldova se aplică amendă de la 50 la 150 de unităţi contravenţionale, ceea ce constituie de la 1000 lei la 3000 lei. 

  1. Achitarea până la 30 iunie 2016 – reducere 15 procente.

În conformitate cu prevederile art. 282 din Titlul VI al Codului Fiscal, contribuabilii plătitori a impozitului pe bunurile imobiliare şi conform art.4 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal nr.1056–XVI din 16.06.2000, contribuabilii plătitori a impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare (persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător), care vor achita suma integral a impozitului pentru anul fiscal în curs până la 30 iunie 2016, vor beneficia de o reducere cu 15 procente a sumei impozitelor ce urmează a fi achitate. 

   Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan Vodă pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Industrială 8, et. 4, la tel. 0242-93-508, 242-93-509, 0242-2-23-50.

Alexei Negru, șef adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ștefan Vodă

 

 

 

 

Ex: C. Buzilă

Tel. 0242-93-503