Anunțuri Noutăți

În atenția contribuabililor!

     Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu anul 2020, urmare a modificărilor efectuate în legislația fiscală prin Legea nr. 171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar este data de 25 septembrie, inclusiv a anului fiscal în curs.

    Achitarea impozitului poate fi efectuată on-line, prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay și portalului www.sfs.md, prin accesarea:

– https://mpay.gov.md/Services;

– https://servicii.fisc.md/TaxesAndFees.aspx.

    Pentru achitarea în numerar, cetățenii se pot adresa la ghișeele băncilor și oficiilor Poșta Moldovei.

   În caz de neachitare a impozitului pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar în termenul prevăzut, pentru fiecare zi de întârziere, în contul personal al contribuabilului se va calcula o majorare de întârziere (penalitate) corespunzător cuantumului impozitului stabilit pentru anul 2020 în mărime de 0,0355%.

  Suplimentar, menţionăm că, obligaţiile ce ţin de administrarea impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar, aferente persoanelor fizice-cetăţeni, revin serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor (SCITL).

  Pentru informaţii suplimentare urmează a fi consultat SCITL din raza amplasării bunurilor imobiliare.

Sursa www.sfs.md 

Şef  interimar a Direcţiei                                                    Galina Verebceanu