Anunțuri Noutăți

În atenția contribuabililor

 1. Lansarea industrială a modulului ,,Înregistrarea online a contribuabilului” din cadrul SIA ,,e-Cerere”

Serviciul Fiscal de Stat lansează pe platforma industrială modulul ,,Înregistrarea online a contribuabilului” din cadrul SIA ,,e-Cerere”.

În cadrul modulului respectiv vor fi disponibile următoarele compartimente și funcționalități:

Compartimentul „Atribuirea codului fiscal”:

 1. Crearea și depunerea online a cererilor de luare la evidență fiscală de către persoane rezidente:
 • • Gospodării țărănești
 • • Persoane fizice cetățeni ai RM care nu dispun de buletin de identitate
 • • Persoane juridice constituite în baza actelor normative
 1. Crearea și depunerea online a cererilor de luare la evidență fiscală de către persoane nerezidente:
 • • Nerezidenți persoane fizice/juridice
 • • Reprezentanța permanentă nerezidentă (RPN)
 • • Persoane străine constituite în baza tratatelor internaționale ratificate de RM
 1. Crearea și depunerea online a cererilor de modificare a datelor;
 2. Crearea și depunerea online a cererilor de anulare a codului fiscal;

 Înregistrarea activității profesionale

 1. Crearea și depunerea online a cererilor de luare la evidență fiscală de către:
 • • Birou de avocați
 • • Birou individual de avocați
 • • Birou notarial
 • • Persoană ce practică activitate profesională
 1. Crearea și depunerea online a cererilor de suspendare/reluare a activității profesionale;
 2. Crearea și depunerea online a cererilor de anulare a activității profesionale;

   Înregistrarea activității independente

 1. Crearea și depunerea online a cererilor de luare la evidență fiscală;
 2. Crearea și depunerea online a cererilor de modificare a datelor;
 3. Crearea și depunerea online a cererilor de anulare a activității. 
 1. 1 iulie – Trecerea la versiunea nouă a SIA „e-Factura”

Începând cu data de 01.07.2020  este disponibilă noua versiune a SIA „e-Factura”.

La etapa de dezvoltare a fost actualizată platforma sistemului, simplificat modul de integrare a sistemelor de contabilitate cu „e-Factura” prin intermediul API, îmbunătățite funcționalitățile existente, precum și dezvoltate un set de funcționalități noi, printre care:

 • indicarea și validarea numărului și datei contractelor de achiziții publice înregistrate în cadrul Sistemului Informațional al Trezoreriei de Stat;
 • stabilirea datei de eliberare a facturii fiscale pentru viitor, cu respectarea și în termenul stabilit conform actelor legislative și normative;
 • stabilirea datei de livrare a facturii fiscale pentru trecut și viitor, cu respectarea și în termenul stabilit conform actelor legislative și normative;
 • modificarea centralizată a datei de livrare și datei de eliberare a unii set de facturi fiscale;
 • dezvoltarea funcționalității de selectare a numărului de semnături electronice ce necesită a fi aplicate pe factura fiscală (una sau două) pentru fiecare utilizator și a celei de identificare automatizată de către sistem a numărului de semnături aplicate;
 • atașarea documentelor necesare la factura fiscală, cum ar fi avizele de însoțire, certificate de conformitate, acte de predare-primire etc.;
 • descărcarea listei/registrului de facturi fiscale emise de furnizor și a facturilor fiscale recepționate de către cumpărător,
 • stabilirea formulelor de calcul pentru celulele facturii fiscale, ce permit calcularea automatizată inversă;
 • excluderea funcționalului de (re)calcul automat a sumelor în documente încărcate în format XML sau API „e-Factura”;
 • excluderea câmpurilor de indicare a codului IBAN pentru Cumpărător și Transportator. 

Sursa www.sfs.md 

Şef  interimar a Direcţiei                                 Galina Verebceanu