Anunțuri Noutăți

În atenția contribuabililor!

         1.Aspecte privind restituirea supraplății la suma impozitului pe venit

Serviciul Fiscal de Stat asigură restituirea sumei achitate în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează̆ a fi restituită, prin depunerea unei cereri:

  Cererea de restituire a sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător.

  De restituire pot beneficia persoanele fizice-cetățeni rezidenți ai Republicii Moldova și au supraplată la impozitul pe venit în urma prezentării Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

  Condiții specifice depunerii Cererii de restituire a sumei impozitului pe venit:

– Cererea poate fi depusă în termen de până la:

  • 6 ani din data efectuării şi/sau apariţiei supraplăţii (după expirarea termenului de 6 ani cererea nu se examinează).

– Data depunerii cererii:

  • începând cu 1 iunie – pentru declarațiile prezentate în mod electronic;
  • 1 iulie a anului ulterior celui pentru care se solicită restituirea – pentru declarațiile prezentate pe suport de hârtie (cu excepţia cazului în care intenţionați să schimbați domiciliul permanent din Republica Moldova).

– Modul de depunere:

  • pe suport de hârtie în cadrul direcției deservire fiscală, conform razei de deservire;
  • electronic, prin aplicarea semnăturii mobile sau electronice, prin intermediul serviciului „Declarație electronică” de pe portalul  www.servicii.fisc.md;
  • expedierea Cererii scanate cu lista documentelor confirmative prin intermediul poștei electronice a Serviciului Fiscal de Sat (mail@sfs.md) sau oficiului poștal.

  Restituirea sumei plătite în plus se va efectua de către Serviciul Fiscal de Stat în modul şi în termenele stabilite la art.175 și 176 din Codul fiscal, în cazul în care nu se atestă restanţe la contul bancar.

  Pentru mai multe întrebări, vizualizați Baza generalizată a practicii fiscale, accesînd link-ul sau contactați Centrul Unic de Apel al SFS – 0 8000 15 25.

  Pentru minimizarea riscurilor de infectare cu noul tip de coronavirus (COVID-19), Serviciul Fiscal de Stat RECOMANDĂ tuturor persoanelor fizice-cetățeni, utilizarea ultimelor două moduri de depunere a Cererii de restituire a sumei impozitului pe venit. 

2. Centralizarea funcțiilor de gestionare a arieratelor

 Începând cu data de 01 iulie 2020, în scopul promovării conformării benevole a contribuabililor pentru achitarea restanțelor, aplicării uniforme a proceselor de executare silită, creșterea eficienței proceselor de gestionare a arieratelor, precum și centralizarea subdiviziunilor responsabile de exercitarea atribuției de gestionare a arieratelor, s-a constituit Direcția generală gestionare arierate ca subdiviziune structurală a Serviciului Fiscal de Stat.

  Sarcina de bază a Direcției generale gestionare arierate constă în exercitarea eficientă a acțiunilor de administrare fiscală, care au scop aplicarea măsurilor de asigurare și de executare silită a restanțelor, promovarea conformării contribuabililor aferent achitării restanțelor, creșterea eficienței procesului de gestionare a arieratelor, precum și reprezentarea intereselor SFS în cadrul acțiunilor sau procedurilor de executare silită efectuate de executorii judecătorești.

  Sediul Direcției generale gestionare arierate va fi amplasat în mun. Chișinău, str. Armenească nr. 55. Specialiștii din cadrul direcției pot fi contactați la nr. de telefon 022-82-30-74.

  NOTĂ: Centralizarea funcțiilor de gestionare a arieratelor vine ca urmare a angajamentelor expuse în Programul de Guvernare 2020-2023. O structură organizatorică cu funcții centralizate va spori eficiența în activitate, va reduce costurile de administrare și în același timp va oferi contribuabililor un spectru larg de servicii standardizate și de calitate înaltă.

Sursa www.sfs.md 

Şef  interimar a Direcţiei                                   Galina Verebceanu