Noutăți

În atenția contribuabililor

  1. Achitarea impozitului pe venit din locațiune, arendă, uzufruct
        Informăm toți contribuabilii din raza de deservire, că conform prevederilor art.901, alin.(34) din Codul fiscal persoanele fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător şi transmit altor persoane fizice în posesie şi/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la organul fiscal în raza căruia sunt deservite şi să achite lunar, cel târziu la data de 2 a lunii în curs, un impozit în mărime de 5% din valoarea contractului.

 

2.     Lansarea unui nou serviciu electronic    

Serviciul Fiscal de Stat are responsabilitatea de a crea şi de a menţine o administrare fiscală eficientă, care să fie în serviciul contribuabililor şi să le asigure comoditatea în relaţia lor cu SFS. În acest sens, tehnologiile informaţionale constituie un factor necesar şi obligatoriu pentru atingerea obiectivelor stabilite şi pentru implementarea calitativă a reformelor în sistemul fiscal naţional.

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat din Republica Moldova, la 09 decembrie 2015 cu suportul Î.S. „Fiscservinform”, a asigurat eficientizarea procesului de depunere a cererilor privind înregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu T.V.A. şi a cererilor de înregistrare a subdiviziunilor, prin lansarea unui nou serviciu electronic fiscal – „e-Cerere”. Acesta reprezintă o metodă rapidă şi comodă de creare, semnare şi prezentare a solicitărilor de înregistrare menţionate către oficiul fiscal. Noua funcţionalitate este deja integrată pe pagina web servicii.fisc.md. Dacă până acum contribuabilii erau nevoiţi să se deplaseze la Inspectoratul Fiscal, cel puțin de două ori, pentru a depune cererile vizate pe suport de hârtie, apoi ridicarea certificatului, utilizând SIA „e-Cerere”, acum o pot face on-line direct din oficiul companiei. Instrumentul este disponibil pe portalul serviciilor electronice fiscale şi oportunitatea de utilizare le este oferită tuturor contribuabililor care dispun de semnătură electronică, eliberată de unul dintre centrele de certificare acreditate în Republica Moldova.

La prima etapă, acest serviciu pune la dispoziţia utilizatorilor două module – „Înregistrarea on-line a plătitorilor T.V.A.” şi „Gestionarea on-line a subdiviziunilor”, cu ajutorul cărora este posibilă înregistrarea/anularea on-line atât ca plătitor de T.V.A, cât şi a subdiviziunilor agentului economic.
Activitățile de implementare a noilor instrumente de relaționare a contribuabililor cu SFS au la bază promovarea sloganului „Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului!” şi stabilirea unei administrări fiscale moderne, cu performanțe similare sistemelor fiscale din statele dezvoltate ale Uniunii Europene.

 

3.     Modalitatea de obținere a semnăturilor electronice

Întru executarea prevederilor Legii nr.91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic (Monitorul Oficial nr.174-177/397 din 04.07.2014), precum și a Dispozițiilor Guvernului nr.3704-15 din 15.05.2015 și nr.0105-06 din 11.08.2015, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor următoarele informaţii.

Începând cu 01.07.2015, Î.S. „Fiscservinform” a sistat eliberarea semnăturilor electronice cu titlu gratuit prin finanțare de la bugetul de stat.
Începând cu 19.08.2015, Î.S. „Fiscservinform” sistează eliberarea semnăturilor electronice contra plată.
În acest context, menţionăm că persoanele fizice şi juridice, care au încheiate cu Î.S. „Fiscservinform” contracte privind eliberarea semnăturilor, le vor utiliza până la expirarea acestora.
Pentru utilizarea serviciilor fiscale electronice şi expedierea on-line a dărilor de seamă fiscale către organul fiscal, vor fi aplicate semnături electronice eliberate de către instituţiile acreditate în domeniu.
Operatori acreditați în domeniul eliberării semnăturilor electronice:

1. Centrul de Certificare a cheilor publice al Î.S. ”Centrul de Telecomunicații Speciale”(CTS)

Eliberează certificatul cheii publice pentru semnătura electronică pe mijloace tehnice. Aplicarea on-line pentru semnătura electronică CTS se efectuează prin intermediul portalului – www.servicii.cts.md
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău,
Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82 (intrarea din spatele clădirii)
Telefon:  (+373 22) 820-911;
E:mail: pki@cts.md

2. Î.S. Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” (Î.S ”CRIS Registru”)

Eliberează semnătura electronică, care se conţine pe un cip electronic al buletinului de identitate electronic.
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, Str. Pușkin, nr. 42 . Telefon: (+373) 022-25-70-70 E:mail: registru@registru.md

3. „Orange Moldova” S.A. – Eliberează semnătura mobilă pe cartelă SIM. Clienții PrePay și Abonament pot obține gratuit Semnătura Mobilă în orice magazin direct Orange, atât din Chișinău, cat și din regiuni. Pentru aceasta, este necesar să prezentați buletinul de identitate.

4. ”Moldcell” S.A. – Eliberează semnătura mobilă pe cartelă SIM.  Se eliberează la orice ”Moldcell Center” din țară. Este necesară prezentarea buletinului de identitate.

Totodată, vă informăm că Î.S. ”Fiscservinform” continuă procesul de conectare/reconectare a contribuabililor la serviciile fiscale electronice.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ștefan Vodă pe adresa: or. Ștefan Vodă, str. Industrială 8, et.4, sunați la tel. 0242-93-510, 0242-2-28-35, sau contactați Centrul Unic de Apel al SFS,  la numărul de telefon 0 8000 15 25, apel gratuit.

Nicolae DAMIAN,

șef al Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ștefan Vodă