Noutăți

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR!

  1. 29 mai 2020 – Termenul limită de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2019

Serviciul Fiscal de Stat informează persoanele fizice ca la data de 29 mai 2020 survine termenul limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru anul 2019. Termenul declarării și achitării impozitului pe venit pentru anul 2019 a fost modificat în conformitate cu Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020.

De menționat că, obligația de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) survine persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care:

  • au obligații privind achitarea impozitului pe venit;
  • obţin venituri conform art.74 din Codul fiscal;
  • direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;
  • solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.

Totodată, conform art.83 din Codul fiscal, dreptul de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii.

Impozitul pe venit pentru persoanele fizice constituie 12% din venitul anual impozabil.

De menționat, ca în timpul depunerii declarației cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice, au dreptul sa desemneze un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. Pentru aceasta persoana fizică trebuie să fie rezidentă și să nu dețină datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare. Lista beneficiarilor desemnării procentuale este accesibilă pe pagina oficială a Agenției Servicii Publice.

În scopul simplificării modului de declarare a veniturilor pentru anul 2019, persoanele fizice pot depune Declarația on-line sau la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședință a acestora.

Persoanele fizice pot achita impozitul pe venit prin intermediul serviciului „Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni” de pe portalul www.sfs.md sau serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay.

Pentru informații suplimentare, se va consulta pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat, accesînd link-ul sau Baza generalizată a practicii fiscale.

 

  1. Privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale

Serviciul Fiscal de Stat informează că a fost aprobat Regulamentul privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19).

Dreptul de subvenționare a implozitului pe venit și plăților obligatorii aferente indemnizației /plăților salariale achitate angajaților îl dețin întreprinderile şi organizaţiile necomerciale, rezidenţi ai Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare, conform prevederilor art.80 şi 801   din Codul muncii.

Subvenționarea este stabilită:

  • în mărime de 100% din suma impozitului pe venit și altor plăți obligatorii pentru subiecții care au fost obligați să-și sisteze total sau parțial activitatea conform Deciziilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și/sau dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova;
  • în mărime de 60% din suma impozitului pe venit și altor plăți obligatorii pentru subiecții care și-au sistat total sau parțial activitatea, alții decât cei specificați.

*Pentru solicitarea subvenției, contribuabilii urmează să depună cererea în format electronic (la adresa de e-mail a Direcțiilor generale administrare fiscală) cu aplicarea semnăturii electronice/mobile sau pe suport de hîrtie cu aplicarea semnăturii olografe la subdiviziunea SFS conform razei de deservire sau la Direcția generală administrare contribuabili mari.

1. Direcția generală administrare contribuabili mari   mail@sfs.md
2. Direcția generală administrare fiscală CHIȘINĂU   chisinaudgaf@sfs.md
3. Direcția generală administrare fiscală NORD   norddgaf@sfs.md
4. Direcția generală administrare fiscală CENTRU   centrudgaf@sfs.md
5. Direcția generală administrare fiscală SUD   suddgaf@sfs.md

Împreună cu cererea se va anexa și Informația de determinare a subvenției pentru cheltuielile legate de achitarea salariului/îndemnizației în cazul șomajului tehnic și/sau staționării, urmare a situației epidemiologice a infecției COVID-19 și documentele stabilite de Regulament.

Subvenționarea se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Pentru informații suplimentare puteți apela la Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul de telefon: 0 8000 15 25, apel gratuit, sau  Direcția deservire fiscală Ștefan Vodă la nr. de telefon 0242-93-510,  0242-93-506.

 

*Contribuabilii din raza de deservire a Direcției deservire fiscală Ștefan Vodă, urmează să depună cererea în format electronic la adresa de e-mail a Direcției generale administrare fiscală Centru – centrudgaf@sfs.md