Comunicate Noutăți

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR!

  1. Informații despre persoanele care vor beneficia de ajutor unic de şomaj

Prin Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale nr. 25 din 05 mai 2020, s-a stabilit în perioada stării de urgenţă, acordarea ajutorului de şomaj unic în cuantum de 2775 lei următoarelor categorii de persoane:

  • – titularilor patentei de întreprinzător, eliberate conform Legii cu privire la patenta de întreprinzător 93/1998, care deţin patenta valabilă la data declarării stării de urgenţă (17.03.2020);
  • – persoanelor fizice care desfăşoară activităţi conform capitolului 102 din Titlul II al Codului fiscal – persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor);
  • – persoanelor fizice care desfăşoară activităţi conform capitolului 103 din Titlul II al Codului fiscal– persoanele fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal.

Condiţia de acordare a ajutorului de şomaj unic este că persoana, ce se încadrează în una din categoriile menţionate, în luna martie 2020 nu a realizat venit asigurat.

Ajutorul de şomaj unic se stabileşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale. Nu este necesar ca persoana să depună cerere pentru acordarea ajutorului de şomaj unic.

Ajutorul de şomaj unic se achită de către Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”. Pentru plata ajutorului de şomaj unic, Casa Naţională de Asigurări Sociale va efectua transferul mijloacelor băneşti pe data de 12.05.2020 şi din această dată, beneficiarii pot să se adreseze la orice oficiu poştal cu buletinul de identitate.

Sumele ajutorului de şomaj unic se achită beneficiarilor pînă la 30 iunie 2020.