Noutăți

În atenția contribuabililor!

  1. Contribuabilii persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă: 25 martie – Termenul limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit

Serviciul Fiscal de Stat informează: contribuabilii persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, sunt obligați să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit până la data – 25 Martie (data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune). Această obligație este stipulată de art. 83 alin. (2) din Codul fiscal al Republicii Moldova.

De menționat că pentru persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător, precum şi persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, impozitul pe venit se aplică aferent venitului obținut de aceștia din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova (cu excepția deducerilor şi scutirilor la care au dreptul).

Contribuabilii, persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la Serviciul Fiscal de Stat, sau în mod electronic (conform prevederilor stabilite de art. 187 alin.(21) din Codul fiscal).

În format electronic sunt obligați să depună declarația:

– subiecții înregistrați în calitate de plătitori ai T.V.A;

– subiecții care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției;

– rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației;

– contribuabilii care au 5 şi mai mulți angajați.

Termenul-limită de achitare la buget a impozitului pe venit coincide cu termenul de prezentare a declarațiilor și a dărilor de seamă – 25 martie 2020, ținând cont de achitările în rate efectuate pe parcursul anului 2019, în corespundere cu prevederile art. 84 din Codul fiscal.

Impozitul pe venit se determină de către persoanele juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător prin aplicarea după caz a cotelor stabilite la art.15, art. 543, art.694 şi art.6911 din Codul fiscal.

Este de remarcat că persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepția autorităților publice şi instituțiilor publice, formele organizatorice rezidenți cu statut de persoană fizică, persoanele ce desfășoară activități profesionale, persoanele fizice care desfășoară activitate independentă reprezentanța permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, sunt obligate să prezente declarația cu privire la impozitul pe venit indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului.

Corespunzător categoriei de contribuabil se aplică cota aferentă impozitului pe venit și darea de seamă necesară e a fi prezentată.

 NOTĂ: Contribuabilii, care nu vor prezenta declarațiile pe venit până la termenul limită stabilit de Codul fiscal, riscă să li se aplice amenzi, potrivit art.260 și, respectiv, art.261 din Codul fiscal. Pentru informații suplimentare, accesați aici, sau sunați la numărul de telefon: 0-8000-1525 – Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat (apel gratuit).

  1. Anunț despre lansarea unui nou serviciu electronic: „Cabinetul personal al contribuabilului”

Serviciul Fiscal de Stat lansează un nou serviciu electronic „Cabinetul personal al contribuabilului”. Acesta a fost aprobat printr-un ordin intern și va fi lansat din data de 2 martie curent, pe platforma experimentală, în regim pilot.

„Cabinetul personal al contribuabilului” a fost implementat cu scopul realizării procesului de conectare automatizată a contribuabililor la serviciile fiscale electronice. Acest fapt va reduce contactul direct al contribuabilului cu funcționarii fiscali, iar aceștia nu vor fi nevoiți să se deplaseze la „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.

Noul serviciu reprezintă o soluție informatică destinată centralizării sistemelor, opțiunilor, modulelor, funcționalităților din mediul online destinate interacțiunii reciproce a contribuabililor cu SFS și prestării serviciilor de către autoritatea publică, în special celor de acordare/modificare/anulare a accesului la serviciile fiscale electronice.

Din data lansării sistemului, conducătorii autorităților publice, persoanelor juridice, precum și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător profesională și independentă, înregistrați în conformitate cu legislația în vigoare, vor obține în mod automatizat acces la serviciile fiscale electronice. Pentru aceasta ei trebuie doar să se autentifice prin MPass în cadrul sistemului SIA „Cabinetul personal al contribuabililor” pe portalul www.sfs.md și să semneze electronic Regulamentul privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, prin intermediul sistemului.

Totodată, conducătorii, vor dispune de posibilitatea gestionării accesului la serviciile fiscale electronice individual, prin intermediul sistemului, către persoanele responsabile din cadrul entității administrate.

De menționat că pe parcursul anului 2020, în cadrul acestui serviciu vor fi dezvoltate și lansate noi module cu lansarea pe platforma industrială a acestuia la data de 30 decembrie 2020.

Din 01 ianuarie 2021 autentificarea pe portalul www.servicii.fisc.md cu login, e-mail și parola va fi suspendat, cu posibilitatea accesării serviciilor fiscale electronice doar de pe portalul www.sfs.md, prin intermediul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”.

Astfel, contribuabilii sunt îndemnați de a participa activ la îmbunătățirea sistemului cu înaintarea propunerilor prin intermediul Centrului Unic de Apel la numărul de telefon 080001525 (tasta 2) sau la adresa de e-mail mail@sfs.md. 

Pentru informații suplimentare puteți apela la Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul de telefon: 0 8000 15 25, apel gratuit, sau  Direcția deservire fiscală Ștefan Vodă la nr. de telefon 0242-93-510,  0242-93-506.

Sursa:  www.sfs.md  

Şef  interimar a Direcţiei                                    Galina Verebceanu