Anunțuri Noutăți

În atenția contribuabililor!

Serviciul Fiscal de Stat vine cu un anunț ce ține de aplicarea TVA la procurările de proprietate a întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate.

    În legătură cu modificările operate în Codul fiscal potrivit art.94 lit. e), persoanele juridice şi fizice indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor a TVA, care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, sunt subiecți impozabili cu TVA.

   Obiectele impozabile conform art. 95 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal constituie procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012.

  Referitor la calcularea, modul şi termenul de achitare a TVA pentru procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, conform art. 101 alin. (41) din Codul fiscal, subiecţii impozabili stipulaţi la art.94 lit. e) calculează TVA pentru procurările indicate la art.95 alin.(1) lit. e) prin aplicarea cotei corespunzătoare a impozitului, stabilită pentru proprietatea procurată, la valoarea procurării ei.

   Termenul obligației fiscale la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate conform art. 108 alin.(9) din Codul fiscal survine odată cu efectuarea plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru proprietatea procurată, sau data primirii proprietăţii de către cumpărător, în funcţie de ce are loc mai înainte.

  Totodată, în partea ce ține de declararea TVA pentru procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate SFS menționează, că prin Ordinul SFS nr.01 din 03.01.2020 au fost operate modificări în Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA, care stabilesc modalitatea de declararea a TVA pentru procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate.

   Serviciul Fiscal de Stat menționează, că formularul Declaraţiei privind TVA şi Modul de completare a Declaraţiei privind TVA, aprobat prin Ordinul IFPS nr.1164 din 25.10.2012, cu modificările şi completările ulterioare, este plasat pe site-ul SFS: https://www.sfs.md (Contribuabili>Formulare>Persoane Juridice >Taxa pe valoarea adăugată).

  1. Utilizatorii contului unic pot achita on-line impozitele și taxele

     Serviciul Fiscal de Stat anunță despre lansarea serviciului electronic ”Contul unic” prin conectarea acestuia la serviciul guvernamental de plăți electronice MPay.

   Modulul „Contul unic” reprezintă o soluție de achitare a tuturor obligațiilor fiscale printr-o singură plată. Mecanismul presupune formarea unei note de plată pentru obligațiile fiscale, cu posibilitatea de transferare a sumei integrale pentru achitarea tuturor impozitelor și taxelor, cu redirecționarea către destinațiile de buget prestabilite.

   Dezvoltarea serviciului și integrarea acestuia cu instituțiile bancare prin intermediul MPay, vine să simplifice modalitatea de achitare a impozitelor și taxelor, care poate fi efectuată direct de pe interfața serviciului „Contul unic” cu accesarea butonului de achitare MPay, fără necesitatea imprimării și remiterii ordinului de plată la instituția bancară.

   Serviciul poate fi utilizat prin parcurgerea a câtorva pași simpli:

 Pasul 1: Accesarea SIA ”Contul curent al contribuabilului”;

Pasul 2: accesarea butonului de achitare MPay de pe interfața serviciului „Contul unic”;

Pasul 3: introducerea numărului notei de plată, pe interfața serviciului MPay;

Pasul 4: alegerea opțiunii de achitare Card bancar;

    Notă: Opțiunea Internet banking urmează a fi disponibilă odată cu ajustarea de către bănci a sistemelor informaționale.

 Pasul 5: Selectarea țării emitente a cardului și accesarea butonului Autorizează plată.

 Notă: Cheltuielile aferente Serviciului MPay sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr.280 din 24.04.2013 cu privire la unele acţiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay).

    Serviciul este disponibil pentru toți contribuabilii care au acces la serviciile fiscale electronice și utilizează serviciul „Contul unic” din cadrul sistemului informațional „Contul curent al contribuabilului”.

  1. Domeniile de activitate economică, pe care vor fi întreprinse măsuri de educare fiscală în anul 2020

 Serviciul Fiscal de Stat continuă să promoveze spiritul de conformare a contribuabililor la prevederile legislației fiscale, utilizând în acest scop o gamă largă de instrumente orientate spre o deservire și tratare corectă a contribuabililor.

  Astfel, Serviciul Fiscal de Stat a aprobat ”Programul de conformare pentru anul 2020” care prezintă principalele obiective și priorități în activitatea de conformare voluntară și forțată stabilite pentru anul 2020:

  În acest document, pentru anul 2020 au fost stabilite următoarele segmente ale economiei naționale prioritare pentru monitorizare:

  • Construcția;
  • Agricultura;
  • Restaurante și alte activități de servicii de alimentație;
  • Transport, întreținerea și repararea autovehiculelor;
  • Servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate;
  • Comerțul cu ridicata a mărfurilor;
  • Comerțul electronic.

   Un segment aparte a Programului de conformare revine – Persoanelor fizice posibili subiecți ai aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a veniturilor.

   De menționat că, aplicarea Programului de conformare a contribuabililor are drept scop pentru sporirea nivelului de conformare voluntară a contribuabililor și identificarea/prevenirea și aplicarea legislației de încălcare fiscală.

   Pentru informații suplimentare puteți apela la Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul de telefon: 0 8000 15 25, apel gratuit, sau  Direcția deservire fiscală Ștefan Vodă la nr. de telefon 0242-93-510,  0242-93-506.

Sursa:  www.sfs.md .

 

Şef  interimar a Direcţiei                        Galina Verebceanu