Noutăți

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR!

Serviciul Fiscal de Stat are un nou Director

      Este vorba de dna Ludmila BOTNARI care a ocupat până în prezent funcția de Director adjunct interimar în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Dna Ludmila BOTNARI are o experiență vastă în administrarea fiscală de circa 25 ani.

Astfel, din 19 noiembrie 2019, noul Director interimar al Serviciului Fiscal de Stat a fost prezentat echipei de către Ministrul Finanțelor, Serghei PUȘCUȚA.

În discursul său, Ministrul Finanțelor și-a exprimat încrederea față de dna Ludmila BOTNARI ca persoană integră, profesionistă și care va face față tuturor provocărilor. Totodată, a menționat și asupra importanței continuității activității în cadrul Serviciului Fiscal de Stat prin realizarea obiectivelor trasate.

Pe final, dna Ludmila BOTNARI a conchis că, Serviciul Fiscal de Stat va continua realizarea proiectelor și a mulțumit pe această cale pentru încrederea acordată.

Trecerea ceasurilor mașinilor de casă și de control

cu memorie fiscală/imprimantelor fiscale la ora de iarnă

      Serviciul Fiscal de Stat ține să atenționeze că conform prevederilor pct. 7 subpct. 3) lit. e) din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 141/2019, contribuabilii sunt obligați să utilizeze mașinile de casă și de control/imprimantele fiscale (MCC/IF) în stare de funcţionare.

Una din cerințele în care MCC/IF se consideră în stare bună de funcționare este dacă MCC/IF imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepţie făcând devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăşi data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs).

Ţinând cont de considerentul că la 27 octombrie 2019 Republica Moldova a trecut la ora de iarnă, până la 20 noiembrie curent urmează să vă conformați prevederilor legale, prin modificarea orei la MCC/IF conform orei de iarnă, în caz contrar MCC/IF se va considera defectată.

Concomitent, Serviciul Fiscal de Stat informează că în conformitate cu articolul 293(1) „Încălcarea regulilor de exploatare a mașinilor de casă și control”, alineatul (1) din Codul contravențional, exploatarea mașinilor de casă și control fără memorie fiscală, defectate, nesigilate /neînregistrate de /la Serviciul Fiscal de Stat sau în lipsa contractului valid de asistență tehnică cu prestatorul autorizat se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

Menționăm că trecerea ceasurilor MCC/IF la ora de iarnă/vară să efectuează în conformitate cu instrucțiunile de exploatare a MCC/IF.

Pe pagina-web oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md sunt plasate ghiduri video cu privire la trecerea ceasurilor MCC/IF la ora de iarnă/vară.

Pentru informații suplimentare puteți apela la Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul de telefon: 0 8000 15 25, apel gratuit, sau  Direcția deservire fiscală Ștefan Vodă la nr. de telefon 0242-93-510,  0242-93-506.

Sursa:  www.sfs.md .

 

Şef  interimar a Direcţiei                                                                      Galina Verebceanu