Anunțuri Noutăți

În atenția contribuabililor!

  1. ATENȚIE! Termenul limită de achitare a impozitului pe venit în rate pentru trimestrul III al anului 2019

Serviciul Fiscal de Stat informează că termenul limită de achitare a impozitului pe venit în rate pentru trimestrul III al anului 2019 este data de 25 septembrie (art. 84 din Codul fiscal).

     Astfel, agenții economici care aplică regimul general de impunere (12% din venitul impozabil) sunt obligați să achite 1/4 din:

  1. a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform Titlului II din Codul fiscal, pentru anul 2019; sau
  2. b) impozitul ce urma să fie plătit, conform Titlului II din Codul fiscal, pentru anul precedent.

    Potrivit art. 261 alin. (6) din Codul Fiscal, neplata sau plata incompletă a impozitului pe venit în rate se sancționează cu amendă în cuantum calculat, în modul stabilit la art.228 alin.(3), unei perioade cuprinse între data stabilită pentru plata acestui impozit şi data stabilită pentru prezentarea declarației fiscale.

     Suma neplătită a impozitului pe venit se determină ca diferenţă dintre impozitul calculat şi plătit de contribuabil şi impozitul pe care acesta era obligat să-l plătească. Impozitul pe venit care urmează a fi plătit, reprezintă cea mai mică mărime din impozitul calculat care urma să fie plătit în anul precedent sau 80% din suma definitivă a impozitului din anul curent, scăzându-se trecerile în cont (cu excepția impozitului plătit în rate).

     De menționat, că potrivit datelor din Sistemul informațional al SFS, declarația cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală 2018 a fost prezentată de 37354 agenți economici, dintre care 18430 au prognozat achitarea impozitului pe venit în rate în sumă totală de 1,9 miliarde lei în nouă luni ale anului 2019, ceea ce reprezintă 84% din suma totală prognozată.

2. COMUNICAT INFORMATIV

privind impozitarea câştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive

Serviciul Fiscal de Stat informează că începând cu 1 ianuarie 2020 câştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive în partea în care valoarea fiecărui câștig va depăși 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal se vor considera venituri impozabile.

     Totodată, menționăm că fiecare plătitor de câştiguri va urma să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12% din fiecare câştig de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui câştig va depăşi 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal.

    Aceste venituri nu se vor include în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET18),fiind aplicată reținerea finală a impozitului pe venit.

   Pentru informații suplimentare puteți apela la Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul de telefon: 0 8000 15 25, apel gratuit.

Sursa:  www.sfs.md .

 

Şef  interimar al Direcţiei                                                  Galina VEREBCEANU