Noutăți

În atenția contribuabililor

Colaboratorii Inspectoratului fiscal de stat pe raionul Ștefan Vodă de comun cu reprezentanții Casei teritoriale de asigurări sociale Ștefan Vodă, au desfăşurat, în incinta Consiliului raional Ștefan Vodă, un seminar cu contribuabilii din raza de deservire cu referire la:

  • Metodele indirecte de estimare a venitului impozabil. În această ordine de idei s-a menţionat ca aplicarea acestor metode va asigura tratarea echitabilă şi va duce la garantarea aplicării unei sarcini fiscale egale pentru toţi contribuabilii.
  • 25 martie – termenul limită de depunere a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2015. În acest context, au fost descrise cazurile si metodele de prezentare obligatorie a declarațiilor, precum și indicarea programului de lucru lărgit de deservire a contribuabililor în zilele de 19, 21-25 martie curent.
  • Particularităţile calculării şi achitării impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare pentru anul 2015, contribuabilii fiind familiarizați cu faptul că în conformitate cu prevederile art. 2811 Titlul VI Cod Fiscal, la 25 martie 2016 expiră termenul de prezentare a calculului BIJ 15 pentru bunurile imobiliare dobândite după 30 iunie 2015.

Referitor la serviciile electronice contribuabilii au fost informaţi despre faptul că începând cu luna martie nu mai este necesar încheierea unui acord cu Î.S. „Fiscservinform” pentru a accesa aceste servicii. Astfel, persoanele fizice, care dețin semnătura mobilă, buletin de identitate electronic sau semnătură digitală, pot beneficia de serviciile fiscale electronice prin intermediul sistemului de autentificare și control al accesului MPass.

De-asemenea au fost aduse la cunoștinţă principalele modificări ale legislaţiei fiscale prin ordine, indicaţii, scrisori ale IFPS şi Ministerul Finanţelor.

De către specialiştii principali ai direcţiei venituri DG CTAS Ştefan Vodă au fost redate participanților la seminar următoarele subiecte:

Privitor la noul serviciu electronic de prezentare a formularului tipizat „Ancheta persoanei asigurate” REV 1 prin intermediul portalului www.raportare.md. Astfel, pentru atribuirea codului personal de asigurări sociale (CPAS) nou sau corectarea datelor persoanei asigurate ale angajaţilor la modificarea actelor de identitate, utilizatorii SIA „e-raportare ” au posibilitate de a transmite formularele REV-1 prin intermediul serviciului susmenţionat doar cei ce deţin semnătura electronică cu forţă juridică.

Aspecte referitor la termenii limită de prezentare a declaraţiilor de corectare BASS şi REV5 pentru anul 2015 până la 25.03.2016.

Modificarea art.8 al Legii nr.289-Xv- din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă în legătură cu ajustarea Instrucţiei privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical. Perioada pentru care se eliberează certificatul medical în caz de îmbolnăvire de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică este de cel mult un an pe parcursul a 2 ani. Avizarea Consiliului pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă în aceste cazuri se efectuează după expirarea a 180 zile calendaristice. Pentru celelalte cazuri (boli obişnuite) certificatul poate fi prelungit peste 120 zile în temeiul avizului Consiliului pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă pe un termen de cel mult 6 zile calendaristice.

Cei prezenți la seminar au primit pliante referitor la subiectele redate.

La final fiecare participant, îndeplinind un chestionar cu caracter anonim, a avut posibilitatea să se expună asupra modului în care au fost satisfăcuți de conținutul subiectelor redate de către formatori la  seminar. De sugestiile și propunerile vizate în chestionare se va ține cont întru stabilirea subiectelor pentru seminarele perioadelor viitoare.

Pentru informații suplimentare puteți apela la tel. 0242-93-509, 0242-2-28-35.

Nicolae DAMIAN, șef al Inspectoratului fiscal de stat pe raionul Ștefan Vodă