Noutăți

În atenția contribuabililor!

I. Anunț

​Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștință că, începând cu data de 01.11.18 Serviciul Fiscal de Stat vine cu un suport informaţional privind aplicarea modificărilor la legislaţie în partea ce ţine de calcularea impozitului pe venit potrivit noilor cote in vigoare de la 1 octombrie 2018. Astfel, pe parcursul unei luni (1 noiembrie-30 noiembrie 2018) în cadrul SFS va funcţiona Linia telefonică de asistenţă fiscală cu numărul de telefon 0 22 82 34 38, iar în intervalul orelor 08:00-17:00 specialiştii SFS vor oferi consultanţă referitor la determinarea corectă a impozitului pe venit aferent veniturilor salariale. Apelul este gratuit.

II. Referitor la procesul de scanare a informațiilor din carnetele de muncă 

În adresa agenților economici Serviciul Fiscal de Stat anunță că, Casa Națională de Asigurări Sociale continuă procesul de scanare a informațiilor din carnetele de muncă aferente perioadelor de până în 01.01.1999. Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.426 din 15 mai 2018 cu privire la unele aspecte ce țin de evidența stagiului de muncă și la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1440 din 24 decembrie 2007, CNAS a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova graficul de prezentare a carnetelor de muncă pentru scanare a fiecărui plătitor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat care are calitatea de angajator. La etapa actuală, constatăm că nu toți agenții economici s-au conformat prevederilor Hotărârii Guvernului de prezentare în termenele stabilite a carnetelor de muncă. Atenționăm că în cazul în care, persoanele angajate la moment în cadrul entității economice nu au activat în câmpul muncii până la 01.01.1999, este necesar ca angajatorul să anunțe în scris Casa teritorială de asigurări sociale, unde este înregistrat în calitate de plătitor de contribuții, despre lipsa carnetelor de muncă pasibile scanării.

III.  Referitor la lansarea campaniei ”Refuză salariul în plic – cere să îți fie respectate drepturile”

Serviciul Fiscal de Stat continuă acțiunile de conformare voluntară și informare a cetățenilor privind riscurile fenomenului „salariului în plic” și muncii ”la negru”. Astfel, din data de 29 octombrie 2018, Serviciul Fiscal de Stat a relansat campania​ ”Refuză salariul în plic – cere să îți fie respectate drepturile”. Campania are drept scop conformarea benevolă a contribuabililor care muncesc la negru, dar şi care angajează la negru. În cadrul campaniei angajaţii SFS vor efectua vizite fiscale de informare la diverse întreprinderi din ţară. Totodată, pentru continuarea acțiunilor de conformare voluntară și informare a cetățenilor privind riscurile fenomenului „salariului în plic” și „muncii la negru” pe parcursul perioadei desfăşurării campaniei, de către angajații SFS de comun cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale și cei de la Inspectoratul de Stat al Muncii vor fi realizate un șir de acţiuni de informare, sensibilizare şi consultare a salariaților/angajatorilor, interesaţi în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei în raporturile de muncă, precum şi în promovarea reformei fiscale. O atenţie deosebită se va acordă explicării riscurilor și dezavantajelor fenomenului utilizării muncii la negru și/sau achitarea salariilor în plic şi efectele negative produse asupra societăţii şi a fiecărui cetăţean în mod individual precum şi a reducerii posibilităţilor de dezvoltare a angajaţilor. SFS a lansat un al treilea spot video care va fi mediatizat la unele dintre instituţiile mass – media din ţară. De menţionat: începând cu 01 octombrie 2018, cu termen de definitivare 25 decembrie 2018, SFS va efectua controale fiscale la 100 de agenţi economici selectaţi cu risc sporit de utilizare a muncii ne/sub declarate din toate domeniile de activitate economică ale Republicii Moldova (agricultură, comerţ, producerea şi comercializarea produselor de panificare şi patiserie, construcţie, producerea betonului, hârtiei, prestarea serviciilor curăţenie). Rezultatele acţiunilor întreprinse de către Serviciul Fiscal de Stat, pentru 9 luni ale anului 2018 s-au soldat cu calcularea suplimentară pentru plata la buget obligaţii aferente plăţilor salariale în sumă totală de 38.802.132 lei, fiind adoptate 146 de decizii asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei inclusiv: – impozit pe venit reţinut din plăţile salariale în sumă de 5.263.839 lei; – contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 6.816.499 lei; – prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă de 3.329.491 lei; – penalităţi şi amenzi aplicate în sumă de 23.392.303 lei. De menţionat că: utilizarea muncii la negru și/sau achitarea salariilor în plic este un fenomen care generează efecte negative asupra bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, dar și nemijlocit asupra angajaților și angajatorilor. Acceptând salariul în plic, beneficiarul riscă să fie lipsit de o pensie decentă, de un pachet social motivant, de o asigurare medicală de calitate, de protecție socială a familiei sale, de concedii de odihnă plătite, de îndemnizații decente. Totodată, salariul primit în plic reduce posibilitatea muncitorului de a avansa în carieră, de a beneficia de credite și de o stabilitate la locul de muncă. SFS recomandă angajatorilor să se conformeze voluntar prevederilor legislației în vigoare, iar angajaților să-și exercite drepturile! „Refuză salariul în plic – cere să îți fie respectate drepturile!” https://youtu.be/gdu09Ryuq6o

IV.Referitor la trecerea ceasurilor maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală la ora de iarnă.

Conform prevederilor pct. 8 lit. e) din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, contribuabilii sunt obligaţi să utilizeze maşini de casă şi control cu memorie fiscală în stare de funcţionare. Una din cerinţele în care maşina de casă şi control cu memorie fiscală se consideră în stare de funcţionare este dacă aceasta imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepţie făcând devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăşi data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs) Ţinând cont de faptul că la 28 octombrie 2018 Republica Moldova a trecut la ora de iarnă, până la 20 noiembrie 2018 urmează să vă conformaţi prevederilor legale, prin modificarea orei la maşinile de casă şi control cu memorie fiscală conform orei de iarnă, în caz contrar acestea se vor considera defectate. Concomitent, informăm că în conformitate cu articolul 293 (1 prim) alineatul (1) din Codul contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, exploatarea maşinilor de casă şi control fără memorie fiscală, defectate, nesigilate/neînregistrate de/la Serviciul Fiscal de Stat sau în lipsa contractului valid de asistenţă tehnică cu prestatorul autorizat se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale (900 lei – 1500 lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Menționăm că trecerea ceasurilor mașinilor de casă și control cu memorie fiscală la ora de iarnă/vară să efectuează în conformitate cu instrucțiunile de exploatare a mașinilor de casă și control.

Sursa: www.sfs.md

Şef interimar Direcţia deservire fiscală Ștefan Vodă Galina Verebceanu