Noutăți

În atenția contribuabililor!

 1. Solicită Bonul de casă, de responsabilitatea fiecăruia din noi depinde bunăstarea întregului popor

La efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii care încasează, integral sau parţial, cu numerar, precum şi a serviciilor prestate direct către populaţie sunt obligați să utilizeze mașina de casă și control, eliberând plătitorilor bonurile de casă emise de acestea.

Bonul de casă presupune o contribuţie a fiecăruia dintre noi la prosperarea societăţii în care trăim. Fiecare bon de casă achitat însumează până la 30% impozite şi taxe. Eliberarea bonului de casă garantează că aceste impozite se achită şi se acumulează în bugetul statului. Ulterior, ele sunt redirecţionate spre achitarea pensiilor, achitarea salariilor lucrătorilor din învăţământ, din medicină şi către diverse proiecte de menire socială.

Toate acestea sunt posibile numai prin participarea deplină, activă şi conştientă a fiecăruia dintre noi la viaţa de zi cu zi a statului. În context, îndemnăm toți cetățenii să facă un mic efort și să ceară bonul de casă la orice achiziţie efectuată, fapt prin care veţi contribui enorm la suplinirea bugetului ţării. Prin solicitarea bonului de casă, cetățenii se vor implica activ în procesul de colectare a impozitelor şi taxelor, creşterea încasărilor la buget contribuind direct la asigurarea bunăstării societăţii, ceea ce, în final, se va răsfrânge pozitiv asupra calităţii vieţii cetăţeanului, asupra prosperităţii statului şi a întregii societăţi. De atenționat că o cumpărătură, în absenţa bonului de casă, înseamnă că, în mod pasiv, persoana lipseşte bugetul de banii care ar rezulta din plata impozitelor şi taxelor.

 1. Achitarea până la 30 iunie 2017 reducere 15 %

În conformitate cu prevederile articolului 282 din Titlul VI al Codului fiscal, contribuabilii plătitori a impozitului pe bunurile imobiliare şi conform articolului 4 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal nr.1056-XVI din 16 iunie 2000, contribuabilii plătitori a impozitului funciar şi contribuabilii impozitului pe bunurile imobiliare (persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător), care vor achita suma integrală a impozitului  pentru anul fiscal în curs până la 30 iunie 2017, vor beneficia de o reducere cu 15 % a sumei impozitelor ce urmează a fi achitate.

Totodată, DDF Ştefan Vodă Vă informează că în fiecare a treia zi de vineri a lunii, în or. Ștefan Vodă, se petrec seminare cu contribuabilii din raza de deservire privind modificările şi completările operate în legislaţia fiscală şi alte acte ale legislaţiei în vigoare.

 1. Despre dezavantajele achitării salariilor „în plic” și desfășurarea „muncii la negru”

Munca nedeclarată, cunoscută și sub denumirea de „munca la negru”, este acea activitate prestată de un salariat pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, fără a fi respectate prevederile legale în vigoare privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă.

Munca la negru are dezavantaje pentru angajator, în sensul că implică o serie de riscuri la care acesta se expune, faptele respective fiind considerate ca infracțiuni, răspunderi penale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Astfel, Codul muncii a fost completat cu art. 71, care interzice în mod expres munca la negru, care este definită ca fiind orice muncă prestată de o persoană pentru un angajator și sub conducerea acestuia, fără respectarea prevederilor acestui cod cu referire la semnarea unui contract de muncă.

Pentru a asigura respectarea acestei prevederi, Codul contravențional a fost completat cu un nou art. 551, care prevede răspundere administrativă pentru munca la negru cu aplicarea sancțiunii pentru fiecare persoană identificată de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. [Art.551 sancțiunea modificată prin LP208 din 17.11.16, MO441-451/16.12.16 art.879; în vigoare 16.03.17]

Utilizarea  muncii nedeclarate are următoarele dezavantaje:

angajatorul:

 •  este lipsit de posibilitatea legală de a-l responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube produse de acesta;
 • este lipsit de prerogativa disciplinară;
 • săvârșește o evaziune fiscală, pentru că fondurile sociale și bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata contribuțiilor sociale și a impozitelor.

angajatul:

 • nu beneficiază de reducerea normei de timp ca urmare a condiţiilor de muncă;
 • nu primeşte îndemnizaţia de concediere sau aceasta este diminuată în funcţie de salariul declarat;
 • nu are dreptul la concediul legal de odihnă plătit şi alte concedii legal reglementate pentru evenimentele deosebite, sau este limitat în aceste drepturi;
 • nu este asigurat pentru riscuri previzibile şi imprevizibile (invaliditate, accident, boală, maternitate, deces) sau beneficiază de asigurare minimală;
 • nu are dreptul la îndemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, de îndemnizaţia pentru maternitate, precum şi pentru creşterea copilului de până la 3 ani sau îngrijirea copilului bolnav sau acestea sunt diminuate în funcţie de salariul declarat;
 • nu beneficiază de pensie de limită de vârstă, anticipată, anticipată parţial, de invaliditate sau de urmaş sau acestea sunt diminuate în funcţie de salariul declarat;
 • nu se acordă ajutor de deces;
 • nu se bucură de protecţie legală;
 • este limitat dreptul la creditare bancare, etc.

Astfel, muncind în afara cadrului legal sau primind salariul „în plic”, lucrătorul suportă de unul singur toate riscurile şi consecinţele negative ale acestei opţiuni pe piaţa muncii.

Iar în sprijinul angajatorilor, care încadrează în muncă noi angajați sau care legalizează angajații aflați în situații de muncă la negru, vine și legislația fiscală, care prin art. 24(16) din Legea nr.1164 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, acordă  dreptul la o facilitate fiscală, prin reducerea venitului impozabil în cazul în care aceștia înregistrează creșterea numărului scriptic mediu al salariaților în anul fiscal de gestiune față de numărul scriptic mediu al salariaților din anul precedent. Modul de determinare a mărimii reducerii venitului impozabil la care are dreptul angajatorul, ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților este expus pe pagina oficială Serviciului Fiscal de Stat  www.fisc.md, în Baza generalizată a practicii fiscale la pct. 29.1.6.27.

Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă societatea civilă, oamenii de afaceri, inclusiv noua generație de antreprenori să conștientizeze gravitatea considerabilă și efectele negative complexe pe care le au munca la negru sau munca nedeclarată pentru individ, pentru societate, pentru bugetul de stat, pentru sistemul de asigurare socială, pentru economie ca un tot unitar.

 1. Salariul minim garantat pentru anul 2017.

În conformitate cu prevederile articolului 12 din Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50-52, art. 336), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul a hotărât modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 35, art. 219).

Modificările ulterioare stabilesc că începând cu 1 mai 2017, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare – unități) se stabilește în mărime de 14,09 lei pe oră, sau 2380 de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.

De menționat că mărimea salariului minim garantat în sectorul real al economiei stabilită la 1 mai 2016 a fost de 2100 de lei.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.fisc.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, pot apela la numărul de telefon 024293-510, 0242-93-502, 0242-93-508 sau la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

Galina VEREBCEANU, Șef  interimar Direcţie deservire fiscală Ștefan Vodă