Noutăți

În atenția contribuabililor!

1.Schimbarea orei la Mașina de casă și control

Serviciul Fiscal de Stat  atenționează contribuabilii care utilizează în activitatea lor mașini de casă și control: potrivit prevederilor punctului 8 lit. e) din Regulamentul cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998) contribuabilii sunt obligați să utilizeze MCC în stare funcțională.
Una dintre cerințele în care MCC e considerată în stare funcțională este că aceasta  să imprime în documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepție face doar devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăși data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs).
Din motiv că la data de 26 martie 2017,  Republica Moldova a trecut la ora de vară, SFS solicită contribuabilii să se conformeze prevederilor legale și să modifice ora la mașinile de casă și control, potrivit orei de vară. Termenul limită pentru această acțiune este data de 20 aprilie, curent. În caz contrar, MCC va fi considerată defectată.

NOTĂ: în conformitate cu articolul 293(1) „Încălcarea regulilor de exploatare a maşinilor de casă şi control”, alineatul (1) din Codul contravențional, exploatarea maşinilor de casă şi control fără memorie fiscală, defectate, nesigilate /neînregistrate  la organul fiscal sau în lipsa contractului valid de asistenţă tehnică cu prestatorul autorizat, se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale. Amenzile sunt aplicate persoanelor cu funcție de răspundere.

2. 30 aprilie – termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător pentru perioada fiscală 2016.
 Serviciul Fiscal de Stat  informează că potrivit prevederilor  Codului fiscal termenul-limită de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit este de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune. Ținând cont de faptul că termenul de prezentare a Declarației menționate, în anul 2017, survine în zi de odihnă, termenul de prezentare a acesteia a fost prelungit până la 2 mai 2017.

În scopul simplificării modului de declarare a veniturilor pentru anul 2016, persoanele fizice pot depune Declarația la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședință a acestora, doar la prezentarea declarației în termenul stabilit.        Pentru a asigura recepționarea de la persoanele fizice a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2016, în perioada de depunere a declarațiilor menționate a fost stabilit regimul de lucru pentru subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, după cum urmează:

  •  29 aprilie 2017 – de la orele 8:00 până la 17:00;
  • 30 aprilie 2017 – de la orele 8:00 până la 17:00;
  •  ultima zi de recepționare a declarațiilor este 2 mai 2017.

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

  • în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică”;

pe suport de hârtie, obținând versiunea de la organul fiscal a Declarației precompletate în baza actului de identitate sau prin depunerea Declarației rapide;

  • prin intermediul oficiului poștal, expediind declarația formularul CET15 printr-o scrisoare recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește.

Declarația menționată (Formularul CET15) poate fi descărcată (https://servicii.fisc.md/formulare.aspx), sau obținută de la organul fiscal teritorial.
În cazul în care contribuabilii dispun de semnătură electronică, aceștia pot previzualiza Declaraţia cu privire la impozitul pe venit obţinut în anul 2016, accesând cabinetul personal pe portalul www.fisc.md.
Totodată, persoanele nerezidente care doresc să efectueze achitarea impozitului pe venit din străinătate o pot efectua la conturile de achitare a impozitului pe venit din străinătate .
Contribuabilii care nu vor depune Declarațiile pe venit până la termenul-limită stabilit de Codul fiscal riscă să li se aplice amenzi, potrivit art.260 și, respectiv, art.261 din  Codul fiscal, și anume:

  • 1 000 lei, pentru fiecare dare de seamă neprezentată;
  • 200 lei, pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv, adică cu întârziere;
  • 1 000 lei, pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conține informație neautentică;
  •  amendă egală cu 30% din suma diminuării impozitelor, taxelor pentru prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.fisc.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, pot apela la numărul de telefon 024293-510, 0242-93-502, 0242-93-501 sau la  Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

 

Galina Verebceanu, șef  Direcţie deservire fiscală Ștefan Vodă