Noutăți

În atenția contribuabililor!

Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2016  pentru persoanele juridice și persoanele fizice  care practică activitate de întreprinzător

Serviciul Fiscal pe raionul Ştefan Vodă Vă  reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii – persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit aferentă anului 2016 până la 25 martie a anului curent.

Pentru persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător, precum şi persoanele care practică activitate profesională, impozitul pe venit se aplică aferent venitului obținut de aceștia din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepția deducerilor şi scutirilor la care au dreptul.

Contribuabilii, persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservesc.

Termenul-limită de achitare la buget a impozitului pe venit coincide cu termenul de prezentare a declarațiilor și a dărilor de seamă – 25 martie anul 2017.

Potrivit prevederilorCodului fiscal, persoanele juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător, au obligația de a depune Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12), (Forma IVAO15) și (Forma UNIF14).

Impozitul pe venit se determină conformart.15 și art. 541 din Codul fiscal, utilizând pentru persoanele juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător, cotele impozitului pe venit pentru anul 2016. 

Prezentarea Declarației /Dării de seamă de către agenții economici

pentru perioada fiscală 2016

Categoria  contribuabilului Cota impozitului Darea de seamă privind venitul obţinut prezentată Termenul de prezentare
Persoanele juridice, altele decît cele menționate 12% Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) 25 martie
Persoane juridice ce practică activitate profesională (birourile asociate de avocați, birourile asociate de mediatori) 12% Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) 25 martie
Persoanele fizice ce practică activitate profesională, altele decât notarii şi executorii judecătoreşti 7% (până la 29640 lei);

18% (peste 29640 lei)

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) 25 martie
Reprezentanţa permanentă a nerezidentului[1] 12% Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) 25 martie
Întreprinzătorii individuali 7% (până la 29640 lei);

18%(peste 29640 lei)

Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)[2]

Declaraţie (dare de seamă fiscală unificată) (Forma UNIF14)

25 martie
Gospodăriile ţărăneşti[3] 7% Declaraţia cu privire la impozitul pe venit(Forma VEN12)1

Declaraţie (dare de seamă fiscală unificată) (Forma UNIF14)

25 martie
Persoane juridice subiecți ai impunerii cu TVA[4] 3% Darea de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operațională (forma IVAO 15) 25 martie

Contribuabilii, care nu vor depune declarațiile pe venit până la termenul limită stabilit de Codul fiscal, riscă să li se aplice amenzi, potrivit art.260 și, respectiv, art.261 din  Codul fiscal, și  art.3011 din Codul Contravenţional  şi anume:

  • 1000 lei, pentru fiecare darea de seamă neprezentată;
  • 200 lei,pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv;
  • 1000 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conține informație neautentică;
  • amendă egală cu 30% din suma diminuării impozitelor, taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice.
  • Amendă administrativă potrivit art. 3011 din Codul Contravenţional pentru încălcarea modului de prezentare a dării de seamă fiscale, neprezentarea în termenul stabilit de legislație a dării de seamă fiscale  de la 10 la 20 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.fisc.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la oficiul fiscal la care se deservesc sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

Şef al Inspectoratului                                                               Nicolae Damian