Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

ÎN ATENȚIA COMPANIILOR AUTOHTONE DIN INDUSTRIA VINICOLĂ ȘI TEXTILĂ

Organizația pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM), în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), lansează un Apel național pentru înregistrarea companiilor interesate de implementarea noilor tehnologii și metode ecologice de producere a bunurilor. Ecoinovarea reprezintă orice inovație care stimulează realizarea progreselor prin reducerea impactului asupra mediului, prin sporirea rezilienței naturii la presiunile asupra mediului sau prin obținerea unei utilizări eficiente și responsabile a resurselor naturale.

Astfel, companiile cu profil agricol și industrial vor putea beneficia de:

– asistență tehnică targhetată pentru a implementa elemente ecoinovative;

– susținere pentru dezvoltarea unor modele noi de afaceri;

– preluarea practicilor de afaceri sustenabile și responsabile;

– consolidarea vizibilității produselor și serviciilor pe piețele externe (UE).

 Companiile interesate trebuie să depună un set de acte:

– Scrisoare de intenție prin care să motiveze necesitatea consilierii companiei în domeniul ecoinovării;

– Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/ Extras din Registrul Gospodăriilor Țărănești; (sunt eligibile companiile înregistrate până în anul 2019 inclusiv);

– Cerere de înscriere din următorul link: https://bit.ly/3JHZv8q

Perioada de înscriere 29 martie – 12 aprilie 2022.

Companiile selectate (în funcție de pertinența actelor depuse) vor fi invitate, ulterior, la un interviu.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta:

Igor Afteniuc, specialist principal, Direcția Economie Verde și Dezvoltare Durabilă, ODIMM

Mob.: +373 68 956 757

E-mail: igor.afteniuc@odimm.md

Această asistență tehnică este oferită mediului de afaceri din Republica Moldova de către ODIMM, în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) prin intermediul programului „EU4Environment” finanțat de UE. 

Citește Manualul metodologic UNEP de implementare a ecoinovației

Sursa informaţională: ODIMM