Noutăți Servicii Desconcentrate

În atenția angajatorilor

Direcția pentru ocuparea forței de muncă Ștefan Vodă informează, că în conformitate cu prevederile punctului 7 din Dispoziția nr.4 din 01.03.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM cetățenii din Ucraina au dreptul de a munci în Republica Moldova pe durată determinată pentru perioada stării de urgență, fără obținerea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă.

Pentru angajarea în câmpul muncii cetățenii ucraineni se pot adresa la angajatori cu actul de identitate și codul numeric personal (IDNP) atribuit persoanelor respective la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova și/sau solicitat la centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice (ASP)

În conformitate cu prevederile punctului 8 din Dispoziția nr.4 din 01.03.2022 CSE, angajarea se va face în baza contractului individual de muncă, iar angajatorul are obligația de a notifica, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă despre faptul angajării cetățeanului ucrainean, cu prezentarea în format electronic sau pe hârtie a copiilor documentelor prevăzute la punctul dat.

Notificarea obligatorie despre angajarea cetățenilor ucraineni se va realiza prin prezentarea de către angajatori a următorului set de documente:

  • copia buletinului de identitate a cetățeanului ucrainean;
  • copia contractului de muncă, întocmit conform legislației aplicabile pentru cetățenii RM;
  • informația privind codul numeric personal (IDNP) atribuit cetățeanului ucrainean la intrarea pe teritoriul RM

În scopul implimentării prevederilor punctului 8 din Dispoziția nr.4 din 01.03.2022 și primirii notificării obligatorii de la agenții economici a copiilor documentelor în format electronic, a fost creată cutia de email: angajare_ua@anofm.md, care  va fi gestionată  la nivel național de Vasile Grecu, specialist principal, direcția tehnologii informaționale: tel.(022)227806, email: vasile.grecu@anofm.md.

Agenții economici din teritoriu, care din diverse motive nu pot prezenta copiile documentelor în format electronic le vor prezenta la Direcția ocuparea forței de muncă  Ștefan Vodă pe suport de hârtie. Pentru informații  vă puteți adresa la te.0242 23670, 0242 25244, 0242 23537

De asemenea în scopul  informării populației despre locurile vacante, agenții economici sînt invitați să  acceseze portalul oficial www.angajat.md.