Comunicate Noutăți

Împreună pentru o societate mai sigură

În scopul asigurării continuității activității polițienești comunitare și prestabilirii cadrului general pentru cooperarea între Părți în domeniul realizării și implimentării activităților ce țin de protecția și promovarea Drepturilor Omului, sporirii nivelului de protecție și siguranță în rândul tinerilor, precum și educarea acestora în spiritul respectării legislației, normelor etice, morale, între Inspectoratul de Poliție Ștefan Vodă cu Biroul de Probațiune Ștefan Vodă și Biblioteca publică or. Ștefan Vodă au fost semnate Acorduri de Colaborare care rezidă în stabilirea cadrului necesar cooperării între Părți.