Noutăți

Important: securitate la circulație

La 27 martie curent, a avut loc ședința comisiei raionale de securitate la circulație, prezidată de către dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului. În scopul prevenirii comiterii accidentelor rutiere, membrii comisiei au verificat starea tehnică a drumurilor locale și străzilor localităților, corespunderea lor cerințelor normelor de siguranță la trafic.

Despre nivelul de pregătire a drumurilor publice pentru exploatare în perioada de primăvară-vară 2019 a raportat dl Vitalie Luca, ofițer pentru sistematizarea circulației rutiere a secției securitate publică a Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă, comisar. Astfel, în urma controlului s-a constatat că pe drumurile locale trebuie de instalat sau de modificat în jur la 42-50 de indicatori rutieri, inclusiv doi indicatori „Punct negru” în zonele considerate cu risc – R30 km 55-56 și L585 km 3+800 – km 4+800 m. În orașul Ștefan Vodă circa 30 la sută din indicatori sunt vechi, cu coroziune, nu sunt vizibile, faptul care pune în pericol circulația rutieră și viața pietonilor.

APL satelor Tudora, Crocmaz, Căplani și Cioburciu trebuie să informeze agenții economici și persoanele fizice care dețin livezi despre neadmiterea amplasării masei lemnoase în urma prelucrării pomilor în zona de protecție a drumurilor. În cazul neconformării cerințelor vor fi aplicate sancțiuni administrative – amendă.

O altă problemă ține de competența consiliului local Ștefan Vodă – de a examina posibilitatea de a crea un drum de ocolire a orașului, pe câmp, pentru circulația tehnicii agricole în scopul neadmiterii deteriorării străzii Florilor.

În atenția administrației publice s. Copceac! La momentul actual o parte din marcajul la trecerile pietonale și unele semne rutiere nu corespund normelor de securitate rutieră.

Întru siguranța elevilor de la școala primară „G. Vieru” din centrul raional (copiii așteaptă autobusul pe gazon, ieșind și pe drum, deoarece un loc special nu este amenajat) este recomandat de modificat itinerarul autobusului școlar cu oprirea în preajma instituției de învățământ.

Dl Luca a menționat și faptul că toate marcajele, în special la trecerile pietonale în centrul raional, pe trasee și în localități sunt suprimate (șterse, roase) și necesită a fi reabilitate cu vopsea. În context, dl Iurie Afanasiev, șeful direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri, a informat că în programul raional de întreținere a drumurilor sunt preconizate surse doar pentru a marca trecerile pietonale de două ori pe an. Când se va elabora programul pentru anul 2020 chestiunea aceasta va fi luată în vedere, în anul de față rămâne de a căuta posibilități financiare pentru reabilitarea marcajului.

Informația de rigoare și unele prescripții vor fi trimise în instanțele abilitate pentru a lua măsuri necesare în vederea asigurării circulației rutiere conform normelor de siguranță. Următoarea ședință a comisiei raionale de securitate la circulație va avea loc la 12 aprilie 2019.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”