Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

IFAD anunță un nou Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 (IFAD VIII)

   Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) lansează, în cadrul Programului «Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale» (IFAD VIII) un nou Apel de proiecte de infrastructură pentru anul 2022.

   Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală sunt:

  1. a) infrastructura de irigare:

   Proiectul va cofinanța investițiile în infrastructura de irigare, cu concentrarea pe scheme de irigare, micro și mici în conformitate cu activitățile planificate în proiect cu finanțare din Fondul de adaptare privind rezistența la schimbările climatice și eficiența apei în fermele de micro irigare. Sistemele finanțate în cadrul componentei de Infrastructură rezistentă la climă (CRI) vor fi de obicei sisteme de irigare, conectate fie la mici sisteme independente cu surse existente (stații de pompare pe râuri și rezervoare naturale), fie la conducte funcționale mai mari și sisteme de alimentare cu apă pentru irigare centralizate, cum ar fi Sistemele de irigare reabilitate în cadrul Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova) operate de Agenția de Stat „Apele Moldovei”. Construcția rețelelor de alimentare cu apă pentru irigare vor include: conducta de aprovizionare de apă de la sursa de apă până la câmp; bazin de acumulare/stocare a apei cu geomembrană din polipropilenă cu o capacitate de acumulare a apei de până la 15.000 de metri cubi (la necesitate); stație de pompare (la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole. Capacitatea fiecărui sistem de irigare va fi de până la 200 ha. Proiectul nu va finanța dezvoltarea sistemelor de irigare pentru culturile de câmp și se va concentra în principal în locații geografice predispuse la riscurile asociate cu schimbările climatice.

  1. b) infrastructura de drumuri

   Proiectul va acorda investiții în îmbunătățirea (construcția/reparația) drumurilor rurale care asigură accesul adecvat a producătorilor agricoli la zonele de producție și facilitează comercializarea produselor micilor fermieri. Investițiile eligibile vor include segmente de drumuri și construcții auxiliare, cum ar fi poduri mici, instalații de drenaj și lucrări de protecție împotriva eroziunii pentru a asigura rezistența la climă a drumurilor reabilitate. În mod obișnuit, acestea vor fi tronsoane de drum lățime de 4 -6 m, cu o lungime medie de 2,5 km, cu îmbrăcăminte rutiere din pietriș dur sau stabilizat.

   Cererea de finanțare poate fi înaintată din numele APL (Primăria) în asociere cu grupurile de fermieri mici interesați, Asociațiile Utilizatorilor de Apă (AUA), întreprinderile agricole, persoane juridice sau fizice care practică activitate economică.

   Grantul competitiv oferit de proiect va fi limitat la 200 000 dolari SUAper propunere de proiect eligibilă, excluzând contribuția beneficiarului și TVA.

   Data limită pentru depunerea pachetului de acte este 31 ianuarie 2022, ora 17.00.

  Pentru întrebări sau clarificări, persoanele interedsate pot contacta la adresa: office@ucipifad.mdsau la tel: 022 223075, mob: 068199924 (Victor Cervatiuc, specialist în Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură), 079640704 (Ecaterina, inginer în Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură).

  Informația detaliată cu referire la cerințele de participare la concurs, beneficiarii și criteriile de eligibilitate ale acestora, condițiile de finanțare şi evaluare este disponibilă pentru a fi accesată la următorul link:

http://www.ucipifad.md/granturi/apel-i-concurs-pentru-receptionarea-cererilor-de-finantare-a-proiectelor-de-infrastructura-pentru-anul-2022-ifad-viii/

Direcția economie și atragerea investițiilor

telefoane de contact: 0242-23029, 069867333