Agricultură și Alimentație Anunțuri Noutăți

IARMAROCUL AGRICOL!

Consiliul raional ȘtefanVodă, invită toți producătorii agricoli autohtoni și locuitorii raionului la Iarmarocul de Toamnă 2021, cu vânzare direct de la producător a fructelor, legumelor, strugurilor etc. care va avea loc la data de 09 octombrie 2021, cu începutul la orele 7.00, pe stadionul central din or.ȘtefanVodă.

Agenților economici li se permite intrarea pe stadion și vânzările din mijlocul de transport propriu.

Important:

  • în situația epidemiologică existentă purtarea măștilor e obligatorie, inclusiv și respectarea distanței și fizice de un metru,
  • la intrarea fiecărui vizitator efectuarea termometriei este obligatorie.